TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẢNG BỘ TỈNH ĐIỆN BIÊN
 • Trang chủ > Giới thiệu chung
 • Danh sách Ban Chấp hành và Ban Thường vụ Đảng bộ Điện Biên khóa XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025
 • Thời gian đăng: 23/11/2018 09:05:02 AM
 • I-             Danh sách những đồng chí trúng cử vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025

  1

  Đồng chí Nguyễn Văn Thắng

  27

  Đồng chí Nguyễn Phi Sông

  2

  Đồng chí Mùa A Sơn

  28

  Đồng chí Bùi Minh Hải

  3

  Đồng chí Lê Thành Đô

  29

  Đồng chí Phạm Việt Dũng

  4

  Đồng chí Lò Văn Mừng

  30

  Đồng chí Nguyễn Thanh Sơn

  5

  Đồng chí Giàng Thị Hoa

  31

  Đồng chí Nguyễn Thành Phong

  6

  Đồng chí Lò Văn Phương

  32

  Đồng chí Phan Văn Thống

  7

  Đồng chí Phạm Khắc Quân

  33

  Đồng chí Phạm Văn Nam

  8

  Đồng chí Ngô Quang Tuấn

  34

  Đồng chí Lỳ Lỳ Xá

  9

  Đồng chí Hà Quang Trung

  35

  Đồng chí Nguyễn Quang Hưng

  10

  Đồng chí Tráng A Tủa

  36

  Đồng chí Lê Khánh Hòa

  11

  Đồng chí Phạm Đức Toàn

  37

  Đồng chí Chu Đình Hà

  12

  Đồng chí Nguyễn Sỹ Quân

  38

  Đồng chí Cao Đăng Hạnh

  13

  Đồng chí Chu Xuân Trường

  39

  Đồng chí Tẩn Minh Long

  14

  Đồng chí Lò Thị Minh Phượng

  40

  Đồng chí Lê Thanh Bình

  15

  Đồng chí Cao Thị Tuyết Lan

  41

  Đồng chí Đinh Bảo Dũng

  16

  Đồng chí Mùa A Vảng

  42

  Đồng chí Nguyễn Văn Đoạt

  17

  Đồng chí Lò Văn Tiến

  43

  Đồng chí Trịnh Hoàng Thắng

  18

  Đồng chí Lê Trọng Khôi

  44

  Đồng chí Phạm Giang Nam

  19

  Đồng chí Vừ A Bằng

  45

  Đồng chí Vàng Thị Bình

  20

  Đồng chí Trần Nam Trung

  46

  Đồng chí Vi Thị Hương

  21

  Đồng chí Trần Cao Cường

  47

  Đồng chí Nguyễn Tự Lập

  22

  Đồng chí Phạm Ngọc Hân

  48

  Đồng chí Nguyễn Minh Phú

  23

  Đồng chí Đỗ Thị Thu Thủy

  49

  Đồng chí Lò Văn Cương

  24

  Đồng chí Lò Thị Luyến

  50

  Đồng chí Nguyễn Tiến Đạt

  25

  Đồng chí Lê Thanh Hà

  51

  Đồng chí Lê Tiến Dũng

  26

  Đồng chí Đặng Thành Huy

  52

  Đồng chí Vùi Văn Nguyện

  II- Danh sách những đồng chí trúng cử vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025

  1

  Đồng chí Nguyễn Văn Thắng

  9

  Đồng chí Hà Quang Trung

  2

  Đồng chí Mùa A Sơn

  10

  Đồng chí Tráng A Tủa

  3

  Đồng chí Lê Thành Đô

  11

  Đồng chí Phạm Đức Toàn

  4

  Đồng chí Lò Văn Mừng

  12

  Đồng chí Nguyễn Sỹ Quân

  5

  Đồng chí Giàng Thị Hoa

  13

  Đồng chí Chu Xuân Trường

  6

  Đồng chí Lò Văn Phương

  14

  Đồng chí Lò Thị Minh Phượng

  7

  Đồng chí Phạm Khắc Quân

  15

  Đồng chí Cao Thị Tuyết Lan

  8

  Đồng chí Ngô Quang Tuấn

   

   

   

  III- Danh sách những đồng chí trúng cử giữ các chức vụ trong Thường trực Tỉnh ủy khóa XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 

  Đồng chí: Nguyễn Văn Thắng; chức vụ: Bí Thư Tỉnh ủy

  Đồng chí: Mùa A Sơn; chức vụ: Phó Bí thư Tỉnh ủy

  Đồng chí: Lê Thành Đô; chức vụ: Phó Bí thư Tỉnh ủy

  IV- Bầu Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy khóa XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025, gồm 11 đồng chí; đồng chí Nguyễn Sỹ Quân được bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

 • BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
  Liên kết web
 • Thống kê truy cập
  Tổng truy cập: