TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẢNG BỘ TỈNH ĐIỆN BIÊN
 • TIN TỨC - SỰ KIỆN TỔNG HỢP
 • Tăng cường chỉ đạo, quản lý, chấn chỉnh hoạt động báo, tạp chí, trang thông tin điện tử, mạng xã hội
  Ngày 19/8, Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 64-KH/TU về việc tăng cường chỉ đạo, quản lý, chấn chỉnh hoạt động báo, tạp chí, trang thông tin điện tử, mạng xã hội trên địa bàn tỉnh nhằm đề cao trách nhiệm của cơ quan chỉ đạo, quản lý, chủ quản báo chí, cơ quan báo chí và tính tự giác, gương mẫu của cán bộ, phóng viên, người làm báo. Tạo điều kiện thuận lợi để báo chí phát triển lành mạnh, đúng định hướng; kiên quyết, kịp thời chấn chỉnh, xử lý những hành vi vi phạm, nhất là tình trạng xa rời tôn chỉ, mục đích, tình trạng "báo hóa" tạp chí, "báo hóa" trang thông tin điện tử, "báo hóa" mạng xã hội, tạo sự chuyển biến rõ rệt, tích cực trong hoạt động báo chí trên địa bàn.
  >>> Chi tiết
  Tỉnh Đoàn Điện Biên hoàn thành công tác chỉ đạo tổ chức Đại hội Đoàn cấp huyện và tương đương nhiệm kỳ 2022 - 2027
  Thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TU, ngày 09/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên về lãnh đạo đại hội Đoàn các cấp và Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Điện Biên lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2022 - 2027; bám sát Kế hoạch, chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ tỉnh Đoàn Điện Biên đã chủ động phối hợp với các cấp ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Đoàn cấp huyện thực hiện tốt công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội, đảm bảo đúng Kế hoạch đề ra.
  >>> Chi tiết
  Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng đối với công tác kiểm tra, giám sát
  Ngày 15/8, Huyện ủy Mường Chà ban hành Kế hoạch số 55-KH/HU về việc thực hiện Kết luận số 34-KL/TW, ngày 18/4/2022 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030 nhằm đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; bổ sung, đổi mới, từng bước hoàn thiện phương pháp, nội dung kiểm tra, giám sát của Đảng trong tình hình mới.
  >>> Chi tiết
  Đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới
  Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW của Ban Bí thư khóa XII về đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới trên địa bàn huyện Nậm Pồ, công tác thông tin cơ sở trở thành "cầu nối" cung cấp, chuyển tải và phản hồi thông tin giữa người dân với cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
  >>> Chi tiết
  Một số kết quả nổi bật trong triển khai thực hiện các chính sách phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo, gắn với đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Điện Biên, giai đoạn 2016 - 2021
  Điện Biên là tỉnh miền núi biên giới phía Tây Bắc, có vị trị chiến lược đặc biệt quan trọng đối với khu vực Tây Bắc của Tổ quốc nói riêng và của cả nước nói chung. Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên quản lý, bảo vệ đường biên giới quốc gia dài 455,573 km với 02 tuyến biên giới. Địa bàn gồm 29 xã biên giới, thuộc 04 huyện (Điện Biên, Mường Chà, Nậm Pồ và Mường Nhé), 299 thôn (bản); 03 cụm dân cư với tổng dân số là 27.089 hộ/131.100 khẩu, 16 dân tộc cùng sinh sống (trong đó, dân tộc Mông chiếm 49,85%, dân tộc Thái chiếm 23,97%, dân tộc Kinh chiếm 11,71%, dân tộc Khơ Mú chiếm 4,6%, dân tộc Hà Nhì chiếm 3,65%, còn lại các dân tộc khác chiếm 6,22%).
  >>> Chi tiết
  Ban Thường vụ Huyện ủy Tuần Giáo tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt công tác tổ chức xây dựng Đảng
  Từ đầu năm 2022 đến nay, Ban Thường vụ Huyện ủy Tuần Giáo tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai, tổ chức thực hiện đồng bộ, quyết liệt nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ thường xuyên về công tác tổ chức xây dựng Đảng và đạt nhiều kết quả nổi bật, quan trọng, nhất là việc kiện toàn Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Uỷ viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy và nhiều chức danh lãnh đạo, quản lý cấp huyện, cấp xã.
  >>> Chi tiết
  Sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh sau 05 năm triển khai, thực hiện
  Thực hiện chủ trương đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII; Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 15-NQ/TU, ngày 16/3/2018 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII; đồng thời, lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương đã tích cực, chủ động xây dựng Kế hoạch thực hiện các nghị quyết, chương trình hành động của Trung ương, của tỉnh gắn với chức năng, nhiệm vụ, điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị; chủ động rà soát, xây dựng Đề án kiện toàn, sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ quan, đơn vị, địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh như sau:
  >>> Chi tiết
  Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng
  Sau 15 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 15/10/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh, nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng về vị trí, vai trò và ưu thế của công tác tuyên truyền miệng được nâng lên. Nội dung, phương thức hoạt động của đội ngũ báo cáo viên (BCV), tuyên truyền viên (TTV) từng bước đổi mới, khẳng định được ưu thế và là một những phương thức tuyên truyền không thể thiếu trong công tác tư tưởng của Đảng.
  >>> Chi tiết
  Họp Thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh
  Sáng nay (16/8), Thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 8/2022 nhằm quán triệt mục đích, yêu cầu; thống nhất phương pháp, nội dung làm việc; báo cáo tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác theo chỉ đạo của Ban.
  >>> Chi tiết
  Chấp thuận danh mục lập quy hoạch của của Công ty TNHH Dịch vụ du lịch Cáp treo Fansipan Sa Pa
  UBND tỉnh Điện Biên vừa có Công văn số 2586/UBND-TH, ngày 15/8/2022 trong đó chấp thuận danh mục lập quy hoạch và cam kết tài trợ kinh phí lập quy hoạch của Công ty TNHH Dịch vụ du lịch Cáp treo Fansipan Sa Pa.
  >>> Chi tiết
  Đẩy mạnh việc sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả
  Để cụ thể hóa Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định rõ mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ, giải pháp, lộ trình trong việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị gắn với tinh giản biên chế của các cơ quan, đơn vị trong Nghị quyết số 16-NQ/TU, ngày 16/3/2018 về chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW. Trong đó yêu cầu quy định số lượng cán bộ, công chức theo từng loại xã; người hoạt động không chuyên trách cấp xã và cấp thôn, bản; sắp xếp kiện toàn tổ chức lại đơn vị hành chính cấp xã, sáp nhập các thôn, bản, tổ dân phố chưa đủ tiêu chuẩn, tiêu chí theo quy định... Sau 05 năm triển khai, tổ chức thực hiện, đã đạt được một số kết quả nổi bật sau:
  >>> Chi tiết
  Huyện Điện Biên Đông thực hiện tốt công tác tổ chức xây dựng Đảng
  Báo cáo công tác tổ chức xây dựng Đảng của Đảng bộ huyện Điện Biên Đông từ tháng 1/2020 - 3/2022 cho thấy, Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Tổ chức Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt các chủ trương nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận và các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác tổ chức xây dựng Đảng; chuẩn bị công tác nhân sự và tổ chức thành công Đại hội đảng bộ cấp cơ sở, Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026; triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương và Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị.
  >>> Chi tiết
  Nâng cao nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho bí thư chi bộ, cấp ủy viên cơ sở
  Nhằm nâng cao nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn số 65-HD/BTGTU về thực hiện chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng dành cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở. Qua đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả của công tác bồi dưỡng lý luận chính trị, góp phần xây dựng đội ngũ Bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở có đủ phẩm chất chính trị, đạo đức và năng lực, phong cách làm việc khoa học, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.
  >>> Chi tiết
  Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình "Mái ấm nghĩa tình, an sinh xã hội" tỉnh Điện Biên
  Ngày 12 tháng 8 năm 2022, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên, đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh ký Quyết định số 2144-QĐ/TU thành lập Ban Chỉ đạo Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình "Mái ấm nghĩa tình, an sinh xã hội" tỉnh Điện Biên.
  >>> Chi tiết
  Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ ủy ban kiểm tra cấp tỉnh, cấp huyện trong tình hình mới
  Nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ tỉnh luôn chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp. Qua đó, xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, trung thành, chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
  >>> Chi tiết
  Bộ Chính trị ban hành Quy định về quản lý biên chế của hệ thống chính trị
  Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành Quyết định số 70-QĐ/TW, ngày 18/7/2022 về quản lý biên chế của hệ thống chính trị. Trong đó, đưa ra 04 nguyên tắc quản lý biên chế của hệ thống chính trị.
  >>> Chi tiết
  Điện Biên đăng cai tổ chức Ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ III
  Kế hoạch số 2475-KH/UBND tỉnh của Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành về việc đăng cai tổ chức Ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ III tại tỉnh Điện Biên, năm 2022 nhằm góp phần thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị truyền thống lâu đời, sự hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Lào; giữa tỉnh Điện Biên với các tỉnh có chung biên giới với nước CHDCND Lào, với các tỉnh nước CHDCND Lào. Qua đó góp phần khẳng định quan điểm, đường lối, chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước và Nhân dân trong việc duy trì, củng cố và tăng cường mối quan hệ đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước Việt Nam - Lào.
  >>> Chi tiết
  02 dự án trọng điểm về phát triển các loại hình sản phẩm du lịch, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí
  Ban Chỉ đạo phát triển hạ tầng các sản phẩm du lịch tỉnh Điện Biên vừa ban hành Kế hoạch hành động số 2576/KH-BCĐ, ngày 12/8/2022 triển khai 02 dự án trọng điểm về phát triển các loại hình sản phẩm du lịch, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí phục vụ Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.
  >>> Chi tiết
  19 hành vi tiêu cực cần tập trung chỉ đạo phòng, chống
  Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực vừa ban hành Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW một số nội dung về công tác phòng, chống tiêu cực.
  >>> Chi tiết
  Tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại Đảng
  Thành ủy Điện Biên Phủ vừa ban hành Kế hoạch số 67-KH/TU về triển khai thực hiện Đề án tổng thể số 01-ĐA/TW, ngày 03/3/2022 của Ban Bí thư về tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại Đảng đến năm 2025 nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả các mối quan hệ đối ngoại Đảng và vai trò định hướng của đối ngoại Đảng, đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, bảo vệ vững chắc Tổ quốc và yêu cầu phát triển của thành phố trong tình hình mới.
  >>> Chi tiết
  1-20 of 550<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >
  BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
  Liên kết web
 • Thống kê truy cập
  Tổng truy cập: