TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẢNG BỘ TỈNH ĐIỆN BIÊN
 • Trang chủ > Tin tức > Đưa Nghị quyết Đảng vào cuộc sống
 • TIN TỨC TRONG CHUYÊN MỤC: Đưa Nghị quyết Đảng vào cuộc sống
 • Thành quả từ một nghị quyết
  Lượt đọc: 1167
  Những năm qua, công tác phát triển Ðảng ở tỉnh ta có nhiều chuyển biến tích cực; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng đội ngũ đảng viên không ngừng được nâng lên; nhiều xã, bản ở vùng sâu, vùng xa, biên giới từ hạn chế về số lượng, chất lượng đảng viên đến nay đều được kiện toàn, củng cố và nâng cao… Có được kết quả đó là do Tỉnh ủy đã lãnh đạo, ban hành nhiều nghị quyết quan trọng về công tác xây dựng Ðảng, trong đó có Nghị quyết 04 - NQ/TU, ngày 23/5/2016 của Ban Chấp hành Ðảng bộ tỉnh về “Tăng cường xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ và phát triển đảng viên, tổ chức đảng ở cơ sở trực thuộc xã, thị trấn, cơ quan đơn vị chưa có đảng viên, chưa có chi bộ, giai đoạn 2016 - 2020” (gọi tắt là Nghị quyết 04).
  >>> Chi tiết
  Nà Hỳ đưa nghị quyết Đảng vào cuộc sống
  Lượt đọc: 1105
  Ngay sau thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Nà Hỳ (huyện Nậm Pồ) đã xây dựng chương trình, hành động thực hiện nghị quyết đại hội; cổ vũ, động viên đảng viên, nhân dân thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết.
  >>> Chi tiết
  Ngối Cáy đưa nghị quyết của Ðảng vào cuộc sống
  Lượt đọc: 1130
  Thực hiện Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ xã lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020; cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Ngối Cáy (huyện Mường Ảng) đã đoàn kết, khắc phục khó khăn, từng bước triển khai thực hiện thắng lợi những mục tiêu đã đề ra…
  >>> Chi tiết
  BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
  Liên kết web
 • Thống kê truy cập
  Tổng truy cập: