TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẢNG BỘ TỈNH ĐIỆN BIÊN
 • Trang chủ > Thông báo
 • DANH MỤC THÔNG BÁO
 • Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
  >>> Chi tiết
  Thông báo kết quả kỳ thi nâng ngạch khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2022
  >>> Chi tiết
  Thông báo triệu tập cán bộ, công chức, viên chức dự thi nâng ngạch năm 2022
  >>> Chi tiết
  Thông báo thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các sở, ban, ngành tỉnh năm 2021 và đợt 1 năm 2022
  >>> Chi tiết
  Thông báo đấu giá tài sản
  >>> Chi tiết
  Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
  >>> Chi tiết
  Thông báo thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức, viên chức vào làm việc tại các cơ quan của Đảng, Ủy ban MTTQ và tổ chức chính trị xã hội tỉnh Điện Biên
  >>> Chi tiết
  Thông báo kết quả kỳ thi tuyển công chức, viên chức vào làm việc tại các cơ quan Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Điện Biên
  >>> Chi tiết
  Thông báo tiếp tục tổ chức thi tuyển dụng công chức, viên chức vào làm việc tại các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Điện Biên
  >>> Chi tiết
  Thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại cuộc họp trực tuyến về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (ngày 24/5/2021)
  >>> Chi tiết
  1-10 of 14<  1  2  >
  BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
  Liên kết web
 • Thống kê truy cập
  Tổng truy cập: