TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẢNG BỘ TỈNH ĐIỆN BIÊN
 • Tra cứu văn bản
 • Trích yếu:

 • Số ký hiệu:

 • Loại:

 • Đơn vị ban hành:

 • DANH SÁCH VĂN BẢN
  Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải
  Số 01-NQ/ĐH 10/15/2020 Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025
  1376/CV/VPTU 2/7/2020 V/v mời dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 74
  1370-CV/VPTU 22/6/2020 V/v mời dự họp Ban Thường vụ kỳ 73
  1349-CV/VPTU 3/6/2020 V/v mời dự họp Ban Thường vụ kỳ 72
  1339-CV/VPTU 22/5/2020 V/v mời dự họp Ban Thường vụ kỳ 71
  1146-CV/TU 04/6/2020 V/v mời dự Hội nghị lần thứ 23 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, khóa XIII, nhiệm kỳ 2015- 2020
  20/NĐ-CP 10/4/2018 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 20-NQTW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân
  189-KH/BTCTW 25/02/2019 Kế hoạch số 189-KH/BTCTW ngày 25/02/2019 của Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ IV - năm 2019
  /2018/QĐ-UBND 2019 Quyết định về việc ban hành Quy chế tiếp nhận, giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Điện Biên
  176/UBND-GD 4/1/2019 Tham gia góp ý dự thảo KH triển khai thực hiện đổi mới CTr sách giáo khoa GDPT trên địa bàn tỉnh của do đồng chí ký ngày 4/1/2019
  20-NQ/TW 25/10/2017 Ngày 25/10/2017, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới.
  12-HD/BTCTW 6/7/2018 Một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ
  433-CV/VPTU 20/4/2018 Thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của Đảng
  86-QĐ/TW 01/06/2017 Quy định số 86-QĐ/TW, ngày 01-6-2017 của Ban chấp hành Trung ương về Quy định giám sát trong Đảng.
  04-HD/UBKTTW 09/10/2018 Hướng dẫn số 04-HD/UBKTTW, ngày 22-3-2018 của Ủy ban kiểm tra Trưng ương về việc thực hiện một số Điều trong Quy định số 102-QĐ/TVV, ngày 15-11-2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm.
  102-QĐ/TW 25/11/2017 Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Ban chấp hành Trung ương về việc xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm.
  30-QĐ/TW 26/7/2016 Quy định số 30-QĐ/TW, ngày 26 tháng 7 năm 2016 của Ban chấp hành Trung ương về việc thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng.
  29-QĐ/TW 25/7/2016 Quy định số 29-QĐ/TW, 25 tháng 7 năm 2016 của Ban chấp hành Trung ương về việc thi hành Điều lệ Đảng.
  3533-QĐ/TU 4/5/2018 Quyết định số 3533-QĐ/TU, ngày 04/5/2018 của Tỉnh ủy Điện Biên về việc ban hành Quy trình tiến hành kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật và giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật đảng của cấp ủy, cơ quan tham mưu giúp việc cấp ủy và chi bộ trong Đảng bộ tỉnh.
  2955/KH-UBND 20/4/2018 Kế hoạch số 2955/KH-UBND, ngày 12/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc triển khai thực hiện Luật An ninh mạng trên địa bàn tỉnh
  1108-CV/HU 10/29/2018 Công văn số 1108-CV/HU, ngày 29-10-2018 của Huyện ủy Điện Biên về việc thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TU, ngày 01-10-2018 của BTV Tỉnh ủy
  51-KH/TU 10/16/2018 Kế hoạch số 51-KH/TU, ngày 16-10-2018 của Tỉnh ủy Điện Biên về việc thực hiện Nghị quyết 30-NQ/TW, ngày 25/7/2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược An ninh mạng quốc gia
  BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
  Liên kết web
 • Thống kê truy cập
  Tổng truy cập: