TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẢNG BỘ TỈNH ĐIỆN BIÊN
 • Trang chủ > Tin tức > Tin tức tổng hợp
 • TIN TỨC TRONG CHUYÊN MỤC: Tin tức tổng hợp
 • Tỉnh Đoàn Điện Biên hoàn thành công tác chỉ đạo tổ chức Đại hội Đoàn cấp huyện và tương đương nhiệm kỳ 2022 - 2027
  Lượt đọc: 19
  Thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TU, ngày 09/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên về lãnh đạo đại hội Đoàn các cấp và Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Điện Biên lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2022 - 2027; bám sát Kế hoạch, chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ tỉnh Đoàn Điện Biên đã chủ động phối hợp với các cấp ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Đoàn cấp huyện thực hiện tốt công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội, đảm bảo đúng Kế hoạch đề ra.
  >>> Chi tiết
  Một số kết quả nổi bật trong triển khai thực hiện các chính sách phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo, gắn với đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Điện Biên, giai đoạn 2016 - 2021
  Lượt đọc: 8
  Điện Biên là tỉnh miền núi biên giới phía Tây Bắc, có vị trị chiến lược đặc biệt quan trọng đối với khu vực Tây Bắc của Tổ quốc nói riêng và của cả nước nói chung. Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên quản lý, bảo vệ đường biên giới quốc gia dài 455,573 km với 02 tuyến biên giới. Địa bàn gồm 29 xã biên giới, thuộc 04 huyện (Điện Biên, Mường Chà, Nậm Pồ và Mường Nhé), 299 thôn (bản); 03 cụm dân cư với tổng dân số là 27.089 hộ/131.100 khẩu, 16 dân tộc cùng sinh sống (trong đó, dân tộc Mông chiếm 49,85%, dân tộc Thái chiếm 23,97%, dân tộc Kinh chiếm 11,71%, dân tộc Khơ Mú chiếm 4,6%, dân tộc Hà Nhì chiếm 3,65%, còn lại các dân tộc khác chiếm 6,22%).
  >>> Chi tiết
  Ban Thường vụ Huyện ủy Tuần Giáo tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt công tác tổ chức xây dựng Đảng
  Lượt đọc: 31
  Từ đầu năm 2022 đến nay, Ban Thường vụ Huyện ủy Tuần Giáo tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai, tổ chức thực hiện đồng bộ, quyết liệt nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ thường xuyên về công tác tổ chức xây dựng Đảng và đạt nhiều kết quả nổi bật, quan trọng, nhất là việc kiện toàn Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Uỷ viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy và nhiều chức danh lãnh đạo, quản lý cấp huyện, cấp xã.
  >>> Chi tiết
  Sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh sau 05 năm triển khai, thực hiện
  Lượt đọc: 29
  Thực hiện chủ trương đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII; Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 15-NQ/TU, ngày 16/3/2018 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII; đồng thời, lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương đã tích cực, chủ động xây dựng Kế hoạch thực hiện các nghị quyết, chương trình hành động của Trung ương, của tỉnh gắn với chức năng, nhiệm vụ, điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị; chủ động rà soát, xây dựng Đề án kiện toàn, sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ quan, đơn vị, địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh như sau:
  >>> Chi tiết
  Chấp thuận danh mục lập quy hoạch của của Công ty TNHH Dịch vụ du lịch Cáp treo Fansipan Sa Pa
  Lượt đọc: 31
  UBND tỉnh Điện Biên vừa có Công văn số 2586/UBND-TH, ngày 15/8/2022 trong đó chấp thuận danh mục lập quy hoạch và cam kết tài trợ kinh phí lập quy hoạch của Công ty TNHH Dịch vụ du lịch Cáp treo Fansipan Sa Pa.
  >>> Chi tiết
  Đẩy mạnh việc sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả
  Lượt đọc: 29
  Để cụ thể hóa Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định rõ mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ, giải pháp, lộ trình trong việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị gắn với tinh giản biên chế của các cơ quan, đơn vị trong Nghị quyết số 16-NQ/TU, ngày 16/3/2018 về chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW. Trong đó yêu cầu quy định số lượng cán bộ, công chức theo từng loại xã; người hoạt động không chuyên trách cấp xã và cấp thôn, bản; sắp xếp kiện toàn tổ chức lại đơn vị hành chính cấp xã, sáp nhập các thôn, bản, tổ dân phố chưa đủ tiêu chuẩn, tiêu chí theo quy định... Sau 05 năm triển khai, tổ chức thực hiện, đã đạt được một số kết quả nổi bật sau:
  >>> Chi tiết
  Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình "Mái ấm nghĩa tình, an sinh xã hội" tỉnh Điện Biên
  Lượt đọc: 32
  Ngày 12 tháng 8 năm 2022, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên, đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh ký Quyết định số 2144-QĐ/TU thành lập Ban Chỉ đạo Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình "Mái ấm nghĩa tình, an sinh xã hội" tỉnh Điện Biên.
  >>> Chi tiết
  Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ ủy ban kiểm tra cấp tỉnh, cấp huyện trong tình hình mới
  Lượt đọc: 36
  Nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ tỉnh luôn chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp. Qua đó, xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, trung thành, chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
  >>> Chi tiết
  Bộ Chính trị ban hành Quy định về quản lý biên chế của hệ thống chính trị
  Lượt đọc: 32
  Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành Quyết định số 70-QĐ/TW, ngày 18/7/2022 về quản lý biên chế của hệ thống chính trị. Trong đó, đưa ra 04 nguyên tắc quản lý biên chế của hệ thống chính trị.
  >>> Chi tiết
  02 dự án trọng điểm về phát triển các loại hình sản phẩm du lịch, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí
  Lượt đọc: 31
  Ban Chỉ đạo phát triển hạ tầng các sản phẩm du lịch tỉnh Điện Biên vừa ban hành Kế hoạch hành động số 2576/KH-BCĐ, ngày 12/8/2022 triển khai 02 dự án trọng điểm về phát triển các loại hình sản phẩm du lịch, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí phục vụ Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.
  >>> Chi tiết
  Tổ chức bộ máy các cơ quan khối chính quyền địa phương cấp tỉnh, cấp huyện được sắp xếp tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả
  Lượt đọc: 43
  Sau 05 năm triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp ban hành kế hoạch, chương trình, đề án sắp xếp tổ chức, bộ máy, vị trí việc làm, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Vì vậy, tổ chức bộ máy của các cơ quan khối chính quyền địa phương cấp tỉnh, cấp huyện đã đạt được một số mục tiêu, nhiệm vụ đến năm 2021 như sau:
  >>> Chi tiết
  Sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan Đảng, đoàn thể cấp tỉnh, cấp huyện tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả
  Lượt đọc: 37
  Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 16-NQ/TU, ngày 16/3/2018 về chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương.
  >>> Chi tiết
  Chấp thuận nhà đầu tư lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án Cao tốc Sơn La – Điện Biên, giai đoạn 1
  Lượt đọc: 63
  UBND tỉnh Điện Biên mới có văn bản về việc chấp thuận việc nhà đầu tư lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án Cao tốc Sơn La – Điện Biên – Cửa khẩu Tây Trang giai đoạn 1 (thành phố Điện Biên Phủ - Nút giao Km15+800/QL279).
  >>> Chi tiết
  Thành lập Ban Chỉ đạo Đầu tư xây dựng Dự án xây dựng đường cao tốc Sơn La - Điện Biên - Cửa khẩu Tây Trang, giai đoạn 1
  Lượt đọc: 77
  Ngày 29/7/2022, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên, đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh ký Quyết định số 2130-QĐ/TU thành lập Ban Chỉ đạo đầu tư xây dựng Dự án xây dựng đường cao tốc Sơn La - Điện Biên - Cửa khẩu Tây Trang, giai đoạn 1
  >>> Chi tiết
  Một số kết quả nổi bật sau gần 10 năm thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng
  Lượt đọc: 56
  Trên địa bàn tỉnh có 6 tuyến đường quốc lộ (Quốc lộ 6, 12, 4H, 279, 279B, 279C) với chiều dài 752,5 km; có 607,2 km đường tỉnh; 206 km đường đô thị, 74,2 km đường tuần tra biên giới, 1.279,7 km đường huyện, 5.336,4 km đường xã, đường thôn bản, đường trục chính nội đồng. Có 01 tuyến giao thông đường thủy chính là tuyến sông Đà nay là lòng hồ thủy điện Sơn La dài 85 km, phía thượng lưu tiếp giáp với xã Nậm Hàng, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu; bên tả sông giáp với huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu; phía hạ lưu giáp với huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La; có lòng hồ Nậm Lay thuộc thị xã Mường Lay diện tích khoảng 127 ha. Lòng hồ Nậm Mức rộng 182,965 ha, thuộc địa bàn 2 huyện Mường Chà và Tuần Giáo (lòng hồ Mường Chà diện tích 88,031 ha; lòng hồ Tuần Giáo diện tích 94,934 ha).
  >>> Chi tiết
  Một số hoạt động nổi bật của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy trong tháng 7/2022
  Lượt đọc: 92
  Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TU, ngày 10/12/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị năm 2022.
  >>> Chi tiết
  Điện Biên Đông ban hành Nghị quyết về phát triển thị trấn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
  Lượt đọc: 69
  Thị trấn Điện Biên Đông được chia tách, thành lập theo Nghị định số 72/2005/NĐ-CP, ngày 06/6/2005 của Chính phủ, với tổng diện tích tự nhiên 2.397,87 ha; hiện nay thị trấn có 5 tổ dân phố, trong đó có 02 tổ dân phố đặc biệt khó khăn; dân số 3.620 nhân khẩu, gồm 03 dân tộc chủ yếu (dân tộc thái chiếm 43,8%, dân tộc kinh chiếm 34,8%, dân tộc Mông chiếm 19,8%, dân tộc khác chiếm 1,6%).
  >>> Chi tiết
  Hơn 200 đoàn viên thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ
  Lượt đọc: 161
  Tối ngày 24/7/2022, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Điện Biên tổ chức Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ A1 (thành phố Điện Biên Phủ).
  >>> Chi tiết
  Giải pháp triển khai thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của các cấp công đoàn tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021 - 2025
  Lượt đọc: 85
  Bám sát chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021 - 2025 của Công đoàn Việt Nam (Chương trình số 4230/CTr-TLĐ, ngày 30/5/2022 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam); ngày 15/7/2022, Liên đoàn Lao động tỉnh ban hành Kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021 - 2025 nhằm tổ chức triển khai thực hiện thống nhất, hiệu quả việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các cấp công đoàn tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021 - 2025.
  >>> Chi tiết
  Kỳ họp thứ 14 (mở rộng) Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Điện Biên
  Lượt đọc: 84
  Sáng ngày 14/7/2022, Hội nghị Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Điện Biên khóa XIII nhiệm kỳ 2017- 2022 họp kỳ thứ 14 (mở rộng) để sơ kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2022 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; tham gia ý kiến vào Báo cáo chính trị của BCH Tỉnh đoàn khóa XIII trình Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Điện Biên lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2022 - 2027
  >>> Chi tiết
  1-20 of 78<  1  2  3  4  >
  BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
  Liên kết web
 • Thống kê truy cập
  Tổng truy cập: