TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẢNG BỘ TỈNH ĐIỆN BIÊN
 • Trang chủ > Văn bản > Lãnh đạo, chỉ đạo
  DANH SÁCH VĂN BẢN THUỘC LĨNH VỰC: Lãnh đạo, chỉ đạo
  Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải
  Kết luận số 36-KL/TW 23/6/2022 về bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
  Chỉ thị số 13-CT/TU 17/01/2022 về lãnh đạo hoạt động công đoàn các cấp và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028
  Chỉ thị số 13-CT/TU 21/12/2021 về việc tổ chức Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022
  Kế hoạch số 33-KH/TU 16/11/2021 Kế hoạch quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 25/9/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khí tượng thuỷ văn đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
  Chỉ thị số 09-CT/TU 23/6/2021 Chỉ thị về lãnh đạo đại Hội cựu chiến binh các cấp và Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh Điện Biên lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027
  Chị thị số 11-CT/TU 27/9/2021 Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" trên địa bàn tỉnh Điện Biên trong tình hình hình mới
  Chỉ thị số 12-CT/TU 10/11/2021 Chị thị về tăng cường đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn tỉnh trong tình hình mới
  Chỉ thị số 10-CT/TU 09/9/2021 Chỉ thị về lãnh đạo đại hội đoàn các cấp và Ðại hội đại biểu Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Ðiện Biên lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2022 - 2027
  Chương trình số 43-CTr/TU 26/8/2021 Chương trình công tác tháng 9/2021
  Công văn số 353-CV/TU 24/8/2021 Về việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy
  Quy định số 04-QĐ/TU 18/10/2018 Quy định về trách nhiệm và phân công cấp uỷ viên, cán bộ, chuyên viên các ban của cấp uỷ dự, theo dõi, hướng dẫn sinh hoạt chi bộ
  Quyết định số 4275-QĐ/TU 18/10/2018 Quyết định về việc ban hành khung tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ
  Công văn số 340-CV/TU 18/8/2021 Công văn về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19
  116-CV/TU 19/02/2021 V/v xử lý, tháo gỡ khó khăn đối với một số dự án chậm tiến độ
  53-CV/TU 09/12/2020 V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
  46-CV/TU 30/11/2020 V/v tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác tổ chức, cán bộ Đoàn các cấp
  15-CV/TU 04/11/2020 V/v tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện chính sách, pháp luật Bảo hiểm xã hội, BHYT
  30-CT/TU 02/08/2017 Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh Điện Biên
  29-CT/TU 09/05/2017 Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về công tác đảm bảo an toàn thực phẩm
  28-CT/TU 09/05/2017 Chỉ thị của ban Thường vụ Tỉnh uỷ về thực hiện Kết luận số 06-KL/TW, ngày 01-9-2016 của ban Bí thư v/v tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Ban Bí thư (khoá IX) về đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước
  23-CT/TU 24/01/2017 Chỉ thị của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"
  17-CT/TU 13/12/2016 Chỉ thị của Ban thường vụ Tỉnh ủy về việc triển khai thực hiện Kết luận số 03-KL/TW, ngày 13-5-2016 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị
  16-CT/TU 08/12/2016 Chỉ thị của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự, hành chính
  15-CT/TU 28/11/2016 Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước
  14-CT/TU 07/10/2016 Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về thực hiện Kết luận số 05-KL/TW, ngày 15-7-2016 của Ban Bí thư về "Tiếp tục đầy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị khoá X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới"
  13-CT/TU 23/09/2016 Chỉ thị của ban thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận 120-KL/TW, ngày 7-01-2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở
  11-CT/TU 26/08/2016 Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về đẩy mạnh phong trào thi đua "Dân vận khéo"
  189-KH/BTCTW 25/02/2019 Kế hoạch số 189-KH/BTCTW ngày 25/02/2019 của Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ IV - năm 2019
  12-HD/BTCTW 6/7/2018 Một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ
  BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
  Liên kết web
 • Thống kê truy cập
  Tổng truy cập: