TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẢNG BỘ TỈNH ĐIỆN BIÊN
 • Trang chủ > Thông báo
 • Chương trình công tác tháng 4/2021
 • Thời gian đăng: 02/04/2021 03:18:08 PM
 • Căn cứ chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chương trình toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Thường trực Tỉnh uỷ xây dựng Chương trình công tác tháng 4/2021 như sau:

 • Ngày 01 (thứ Năm): Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh dự kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, tại Hà Nội (Từ ngày 24/3 đến ngày 08/4).

  Ngày 02 (thứ Sáu): Thường trực Tỉnh ủy dự Hội nghị giao ban trực tuyến ngành Tổ chức xây dựng Đảng (Tại điểm cầu Ban Tổ chức Tỉnh ủy).

  Ngày 05 (thứ Hai): Thường trực Tỉnh ủy làm việc chuyên môn.

  Ngày 06 (thứ Ba):Thường trực Tỉnh ủy dự Hội nghị giao ban công tác Nội chính và phòng, chống tham nhũng quý I, nhiệm vụ trọng tâm Quý II/2021.

  Ngày 07 (thứ Tư): Thường trực Tỉnh ủy làm việc chuyên môn.

  Ngày 08 (thứ Năm): Thường trực Tỉnh ủy dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác vận động, đấu tranh với các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trái pháp luật (tại điểm cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh).

  Ngày 09 (thứ Sáu): Thường trực Tỉnh ủy làm việc chuyên môn.

  Ngày 12 (thứ Hai): Họp Thường trực Tỉnh ủy.

  Ngày 13 (thứ Ba):Thường trực Tỉnh ủy làm việc chuyên môn.

  Ngày 14 (thứ Tư):Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cho ý kiến vào một số nội dung:

  (1)- Nghe Ủy ban bầu cử tỉnh báo cáo tình hình chuẩn bị cho Hội nghị hiệp thương lần thứ 3, để lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026.

  (2)- Công tác tổ chức bộ máy, cán bộ và một số nội dung khác.

  Ngày 15 (thứ Năm):Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp công dân theo quy định.

  Ngày 16 (thứ Sáu):Thường trực Tỉnh ủy dự Hội nghị hiệp thương lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026 (Hiệp thương lần thứ 3).

  Ngày 19 (thứ Hai): Họp Thường trực Tỉnh ủy.

  Ngày 20 (thứ Ba):Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cho ý kiến vào một số nội dung:

  (1)- Báo cáo tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 03/NQ-TU, ngày 23/5/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, khóa XIII về phát triển du lịch Điện Biên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Dự thảo Nghị quyết chuyên đề về phát triển du lịch Điện Biên đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

  (2)- Dự thảo Nghị quyết chuyên đề về đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới của Đảng bộ tỉnh.

  (3)- Tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 23/5/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ và phát triển đảng viên, tổ chức đảng ở cơ sở trực thuộc xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị chưa có đảng viên, chưa có chi bộ, giai đoạn 2016 - 2020.Dự thảo Nghị quyết chuyên đề về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, giai đoạn 2020 - 2025.

  (4)- Một số nội dung do Ban cán sự đảng UBND tỉnh trình.

  (5)- Công tác tổ chức bộ máy, cán bộ và một số công việc khác.

  Ngày 21 (thứ Tư): Nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương 10/3 âm lịch.

  Ngày 22 - 23 (thứ Năm - thứ Sáu): Thường trực Tỉnh ủy làm việc chuyên môn.

  Ngày 26 (thứ Hai): Họp Thường trực Tỉnh ủy.

  Ngày 27 (thứ Ba): Thường trực Tỉnh ủy làm việc chuyên môn.

  Ngày 28 (thứ Tư): Hội nghị lần thứ 05, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, khóa XIV, nhiệm kỳ 2020- 2025, cho ý kiến vào các nội dung:

  (1)- Dự thảo Nghị quyết chuyên đề về phát triển du lịch Điện Biên đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

  (2)- Dự thảo Nghị quyết chuyên đề về đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới của Đảng bộ tỉnh.

  (3)- Dự thảo Nghị quyết chuyên đề về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng góp phần củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, giai đoạn 2020 - 2025.

  (4)- Dự thảo Nghị quyết chuyên đề về nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, giai đoạn 2021 - 2025.

  Ngày 29 (thứ Năm):Thường trực Tỉnh ủy dự Hội nghị sơ kết và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân (Theo Kế hoạch số 14-KH/TU, ngày 01/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị).

  Ngày 30 (thứ Sáu): Nghỉ lễ 30/4.

  Thường trực Tỉnh uỷ thông báo để các cơ quan, đơn vị chủ động công việc và chuẩn bị nội dung các cuộc họp, làm việc theo Chương trình.

  (Các cuộc họp, hội nghị, làm việc sẽ có giấy mời, chương trình cụ thể sau)

 • BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
  Liên kết web
 • Thống kê truy cập
  Tổng truy cập: