TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẢNG BỘ TỈNH ĐIỆN BIÊN
 • Trang chủ > Giới thiệu chung
 • Danh bạ điện thoại
 • Thời gian đăng: 23/11/2018 09:26:32 AM
 • STT CƠ QUAN, ĐƠN VỊ ĐIỆN THOẠI EMAIL
  1 Văn phòng Tỉnh ủy Điện Biên 0215.3824111  
  2 Ban Tổ chức Tỉnh ủy tỉnh Điện Biên 0215.3825473  
  3 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Điện Biên 0215.3825165  
  4 Ban Dân vận Tỉnh ủy Điện Biên 0215.3825470  
  5 Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Điện Biên 0215.3825477  
  6 Ban Nội chính Tỉnh ủy Điện Biên 0215.3824114  
  7 Đảng ủy khối CQ&DN tỉnh Điện Biên 0215.3825410  
  8 Huyện ủy Điện Biên 0215.3820588  
  9 Huyện ủy Điện Biên Đông 0215.3891215  
  10 Huyện ủy Mường Chà 0215.3842120  
  11 Huyện ủy Mường Nhé 0215.3740026  
  12 Huyện ủy Nậm Pồ 0215.3745123  
  13 Thị ủy Mường Lay 0215.3852456  
  14 Thành ủy Điện Biên Phủ 0215.3810476  
  15 Huyện ủy Mường Ảng 0215.3856039  
  16 Huyện ủy Tuần Giáo 0215.3862388  
  17 Huyện ủy Tủa Chùa 0215.3845509  

 • BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
  Liên kết web
 • Thống kê truy cập
  Tổng truy cập: