TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẢNG BỘ TỈNH ĐIỆN BIÊN
 • Trang chủ > Văn bản > Văn bản của Trung Ương
  DANH SÁCH VĂN BẢN CỦA ĐẢNG - Văn bản của Trung Ương
  Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải
  20/NĐ-CP 10/4/2018 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 20-NQTW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân
  20-NQ/TW 25/10/2017 Ngày 25/10/2017, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới.
  12-HD/BTCTW 6/7/2018 Một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ
  86-QĐ/TW 01/06/2017 Quy định số 86-QĐ/TW, ngày 01-6-2017 của Ban chấp hành Trung ương về Quy định giám sát trong Đảng.
  04-HD/UBKTTW 09/10/2018 Hướng dẫn số 04-HD/UBKTTW, ngày 22-3-2018 của Ủy ban kiểm tra Trưng ương về việc thực hiện một số Điều trong Quy định số 102-QĐ/TVV, ngày 15-11-2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm.
  102-QĐ/TW 25/11/2017 Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Ban chấp hành Trung ương về việc xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm.
  30-QĐ/TW 26/7/2016 Quy định số 30-QĐ/TW, ngày 26 tháng 7 năm 2016 của Ban chấp hành Trung ương về việc thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng.
  29-QĐ/TW 25/7/2016 Quy định số 29-QĐ/TW, 25 tháng 7 năm 2016 của Ban chấp hành Trung ương về việc thi hành Điều lệ Đảng.
  BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
  Liên kết web
 • Thống kê truy cập
  Tổng truy cập: