TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẢNG BỘ TỈNH ĐIỆN BIÊN
 • Trang chủ > Thông báo
 • THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM 2020
 • Thời gian đăng: 01/12/2020 03:43:55 PM
 • Tuyển dụng công chức, viên chức vào làm việc tại các cơ quan Đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Điện Biên năm 2020

 • Thực hiện Kế hoạch số 112-KH/TU, ngày 21/7/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tuyển dụng công chức, viên chức vào làm việc tại các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Điện Biên năm 2020; Công văn số 31-CV/TU, ngày 11/11/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều chỉnh một số nội dung Kế hoạch số 112-KH/TU. Ban Tổ chức Tỉnh ủy Điện Biên thông báo tuyển dụng, như sau:

  1. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển

  Người có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức, viên chức:

  - Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam.

  - Đủ 18 tuổi trở lên.

  - Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng.

  - Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt.

  - Có đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ.

  - Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với yêu cầu, tiêu chuẩn của vị trí dự tuyển.

  - Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, cụ thể:

  + Tuyển dụng vào vị trí việc làm là công chức làm nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu trong các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của đảng từ cấp tỉnh đến cấp huyện người đăng ký dự tuyển phải  đảng viên và không vi phạm các tiêu chuẩn chính trị về bảo vệ chính trị nội bộ.

  + Tuyển dụng vào làm việc tại Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: người dự tuyển phải bảo đảm tiêu chuẩn chung theo Điều 7 Quy chế cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 289-QĐ/TW ngày 08/02/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

  2. Số lượng vị trí việc làm cần tuyển theo từng ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức

  Chỉ tiêu tuyển dụng: Tổng 44 chỉ tiêu, trong đó:

  2.1. Tuyển dụng công chức: 40 chỉ tiêu

  - Tuyển dụng công chức vào làm việc tại các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể cấp tỉnh: 09 chỉ tiêu.

  - Tuyển dụng công chức vào làm việc tại các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể cấp huyện: 31 chỉ tiêu.

  2.2. Tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện: 04 chỉ tiêu

  (có biểu chi tiết vị trí việc làm, yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ và chỉ tiêu tuyển dụng của từng vị trí việc làm kèm theo).

  3. Thành phần hồ sơ, thời gian và địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển

  3.1. Thành phần hồ sơ:

  - Phiếu Đăng ký dự tuyển (theo mẫu đính kèm).

  - Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có dán ảnh (4x6), có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú hoặc cơ quan, đơn vị nơi người đó đang làm việc, học tập (bản sơ yếu lý lịch trong thời hạn 30 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển).

  - Bản sao giấy khai sinh hoặc bản sao Chứng minh nhân dân (có chứng thực).

  - Bản sao có chứng thực các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập. Nếu văn bằng, chứng chỉ bằng tiếng nước ngoài thì phải có bản dịch sang tiếng Việt có chứng thực và chứng nhận văn bằng của Bộ giáo dục và Đào tạo.

  - Giấy khám sức khỏe do cơ sở y tế cấp huyện và tương đương trở lên cấp trong thời hạn 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

  - Giấy chứng nhận (bản sao có chứng thực) hoặc các loại giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng có ưu tiên trong tuyển dụng (nếu có) do cơ quan có thẩm quyền cấp.

  - 05 phong bì dán tem, ghi rõ địa chỉ người nhận và  02 ảnh mầu cỡ 4x6 (chụp trong thời gian 03 tháng trở lại đây).

  Trường hợp người đăng ký dự tuyển đang là viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập của nhà nước; người làm việc trong các doanh nghiệp nhà nước,... nếu đăng ký tham gia thi tuyển công chức phải có ý kiến đồng ý bằng văn bản của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý.

  3.2. Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển: Từ ngày 01/12/2020 đến 16 giờ 30 ngày 31/12/2020.

  3.3. Địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển

  Phòng Tổ chức – Cán bộ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, địa chỉ: phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

  4. Hình thức tuyển dụng, thời gian và địa điểm thi

  4.1. Hình thức tuyển dụng: Tuyển dụng bằng hình thức thi tuyển.

  4.2. Thời gian và địa điểm: Theo thông báo của Hội đồng tuyển dụng (có thông báo cụ thể sau).

  5. Lệ phí đăng ký dự tuyển:Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức (Trường hợp không đủ điều kiện thi tuyển hoặc thí sinh đăng ký nhưng không tham gia thi tuyển, Hội đồng tuyển dụng không hoàn trả hồ sơ đăng ký và lệ phí thi tuyển).

  Ban Tổ chức Tỉnh ủy thông báo để các cơ quan, đơn vị, địa phương và cá nhân có nhu cầu đăng ký thi tuyển được biết. Thông tin liên hệ Phòng Tổ chức – Cán bộ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Điện Biên, số điện thoại 3826.085 hoặc 3836.260.

  (Thông báo này được niêm yết công khai tại các cơ quan, đơn vị có nhu cầu tuyển dụng)

 • Tải file tại đây
 • BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
  Liên kết web
 • Thống kê truy cập
  Tổng truy cập: