TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẢNG BỘ TỈNH ĐIỆN BIÊN
 • Trang chủ > Thông báo
 • Lịch tiếp dân của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy
 • Thời gian đăng: 27/11/2020 08:24:03 AM
 • Thông báo: Lịch tiếp dân của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy

 • Căn cứ Luật tiếp công dân số 42/2013/QH13, ngày 25/11/2013 của Quốc hội khóa XIII;

  Căn cứ Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân;

  Căn cứ Công văn số 4034-CV/BNCTW, ngày 28/5/2019 của Ban Nội chính Trung ương về thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị;

  Thường trực Tỉnh ủy thông báo Lịch tiếp dân của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy như sau:

  1. Thời gian, địa điểm, phạm vi tiếp dân

  - Thời gian:

  + Buổi sáng:  Từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ.

  + Buổi chiều: Từ 14 giờ đến 17 giờ.

  - Địa điểm: Trụ sở tiếp công dân tỉnh Điện Biên; địa chỉ: số 851, đường Võ Nguyên Giáp, phường Mường Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

  - Phạm vi tiếp dân gồm:

  + Những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của dân về những biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cán bộ, đảng viên.

  + Các phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo khác, nhất là các vụ việc khiếu nại đông người, phức tạp, kéo dài, có ảnh hưởng đến an ninh trật tự, đã được chính quyền thụ lý giải quyết theo thẩm quyền, nhưng người dân vẫn chưa đồng tình.

  2. Lịch tiếp dân

  2.1. Tiếp dân định kỳ

  Định kỳ vào ngày 15 hằng tháng (nếu trùng vào ngày nghỉ thì chuyển sang ngày làm việc liền kề tiếp theo).

  Trường hợp đồng chí Bí thư Tỉnh ủy do yêu cầu công tác không thể tiếp đúng định kỳ thì Ban Nội chính Tỉnh ủy có trách nhiệm thông báo cho công dân đã đăng ký và tổ chức tiếp dân bù vào thời gian gần nhất.

  2.2. Tiếp dân đột xuất

  Khi có nhiều người dân đề nghị hoặc xét thấy cần, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy có thể tổ chức tiếp dân đột xuất hoặc đối thoại với dân theo quy định.

  2.3. Trong trường hợp cần thiết đồng chí Bí thư Tỉnh ủy có thể phân công đồng chí phó bí thư, ủy viên ban thường vụ, trưởng các ban Đảng tỉnh … trực tiếp tiếp dân nhằm tạo điều kiện để người dân được gặp lãnh đạo để phản ánh, kiến nghị.

  3. Thời gian đăng ký tiếp dân

  Các tổ chức, cá nhân có nguyện vọng đề nghị đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp dân, đăng ký lịch tiếp dân qua Ban Nội chính Tỉnh ủy trước ngày 10 hằng tháng; nếu đăng ký sau ngày này sẽ chuyển sang tháng sau liền kề.

  4. Tổ chức thực hiện

  4.1. Giao Ban Nội chính Tỉnh ủy

  - Thường trực tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh vào những ngày đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp dân định kỳ; phối hợp với Ban Tiếp công dân tỉnh đón, tiếp công dân; tiếp nhận đăng ký của công dân đề nghị đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp công dân; mời các cơ quan liên quan tham gia tiếp công dân.

  - Chủ trì, phối hợp với Ban tiếp công dân tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan chuẩn bị nội dung và các điều kiện cần thiết để đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp dân theo quy định.

  4.2. Giao Văn phòng Tỉnh ủy căn cứ chương trình công tác của Tỉnh ủy, trao đổi với Ban Nội chính Tỉnh ủy bố trí lịch tiếp công dân của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy theo quy định.

  Thừa lệnh Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy thông báo để các tổ chức, cá nhân liên quan được biết và thực hiện.

 • Tải file tại đây
 • BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
  Liên kết web
 • Thống kê truy cập
  Tổng truy cập: