TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẢNG BỘ TỈNH ĐIỆN BIÊN
 • Bế mạc kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026
 • Thời gian đăng: 02/04/2022 05:45:22 PM - Lượt đọc: 436
 • Chiều nay 02/4, sau 01 ngày làm việc khẩn trương, trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thành công tốt đẹp. Kỳ họp đã tiến hành thông qua 17 nghị quyết (14 nghị quyết chuyên đề), làm cơ sở cho UBND tỉnh và các sở, ban, ngành liên quan tổ chức triển khai thực hiện và tiến hành bế mạc.
 • DSC_7327-1-.JPG

  Các đại biểu quyết thông qua nghị quyết tại kỳ họp

  Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Lò Văn Phương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu sau kỳ họp UBND tỉnh khẩn trương hoàn thiện các thủ tục pháp lý, báo cáo và trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định; đồng thời, tổ chức triển khai thực hiện các Dự án đảm bảo theo đúng trình tự, thủ tục; kịp thời hướng dẫn để triển khai các chế độ, chính sách đảm bảo đúng các nội dung đã được HĐND tỉnh thông qua.

  Các nghị quyết thông qua tại Kỳ họp:

  (1)- Nghị quyết ban hành nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ đối ứng của ngân sách địa phương để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

  (2)- Nghị quyết kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương năm 2021, tỉnh Điện Biên.

  (3)- Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung, phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 -2025.

  (4)- Nghị quyết kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, kế hoạch đầu tư công năm 2022 Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững tỉnh Điện Biên.

  (5)- Nghị quyết bổ sung danh mục các dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác năm 2022 trên địa bàn tỉnh.

  (6)- Nghị quyết đặt tên đường 7 tháng 5 trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ.

  (7)- Nghị quyết quy định mức chi cho công tác tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

  (8)- Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông Mường Toong - Nậm Xả, xã Mường Toong, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên.

  (9)- Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án San ủi mặt bằng, đường nội thị trung tâm huyện lỵ Nậm Pồ.

  (10)- Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư: Xây dựng Nhà khách Cựu chiến binh Điện Biên gắn với trụ sở làm việc của Hội cựu chiến binh tỉnh.

  (11)- Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng khu, điểm tái định cư Khu trung tâm chính trị hành chính tỉnh Điện Biên.

  (12)- Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật giao thông nội thị Khu trung tâm hành chính chính trị tỉnh Điện Biên.

  (13)- Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Dự án xây dựng các tòa nhà trụ sở Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH- HĐND- UBND tỉnh.

  (14)- Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Dự án xây dựng các tòa nhà trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh.

  03 nghị quyết nhân sự gồm: Nghị quyết về việc bầu các Phó các Ban của HĐND tỉnh gồm: Ban Văn hóa – Xã hội, Kinh tế - Ngân sách và Pháp chế. Theo đó, Phó trưởng Ban Pháp chế là Bà Lường Thu Hiền, Trưởng phòng Công tác HĐND, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; Phó trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách là ông Hà Cầm Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện Mường Ảng, nhiệm kỳ 2021 – 2026; Phó trưởng Ban Văn hóa – Xã hội là ông Nguyễn Phú Đức, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức - Kiểm tra, Liên đoàn Lao động tỉnh.

  Phan Văn Thắng, VPTU

 • BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
  Liên kết web
 • Thống kê truy cập
  Tổng truy cập: