TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẢNG BỘ TỈNH ĐIỆN BIÊN
 • Điện Biên trình HĐND tỉnh sáp nhập 172 bản, tổ dân phố thành 83 bản, tổ dân phố
 • Thời gian đăng: 27/09/2019 02:33:34 PM
 • Tại kỳ họp thứ 11 (bất thường), HĐND tỉnh diễn ra ngày 26/8, UBND tỉnh đã trình HĐND tỉnh Tờ trình về việc sáp nhập, đổi tên các bản, tổ dân phố thuộc thành phố Điện Biên Phủ, huyện Mường Ảng và Thị xã Mường Lay.
 • Biểu quyết thông qua tờ trình về việc sáp nhập, đổi tên các bản, tổ dân phố.

  Theo đó, Thành phố Điện Biên Phủ có tổng số có 164 tổ dân phố, bản, trong đó: Số dưới 50% tiêu chí về số hộ gia đình là 92 tổ dân phố, bản; Số đủ từ 50% tiêu chí trở lên là 72 tổ dân phố, bảnThực hiện sắp xếp là 109 tổ dân phố, bản, để thành lập 52 tổ dân phố, bảnSau khi sáp nhập thành phố Điện Biên Phủ có 107 tổ dân phố, bản (giảm 57 tổ dân phố, bản).

  Huyện Mường Ảng, có tổng số có 139 tổ dân phố, bản, trong đó: Số dưới 50% tiêu chí về số hộ gia đình là 66 tổ dân phố, bản; Số đủ từ 50% tiêu chí trở lên là 73 tổ dân phố, bản. Thực hiện sắp xếp là 42 tổ dân phố, bản để thành lập 21 tổ dân phố, bảnSau khi sáp nhập huyện Mường Ảng có 118 tổ dân phố, bản vàThị xã Mường Lay, tổng số có 49 tổ dân phố, bản, trong đó: Số dưới 50% tiêu chí về số hộ gia đình là 35 tổ dân phố, bản; Số đủ từ 50% tiêu chí trở lên là 14 tổ dân phố, bản. Thực hiện sắp xếp là 21 tổ dân phố, bản để thành lập 10 tổ dân phố, bản.

  Tờ trình cũng nêu rõ đổi tên 6 tổ dân phố thuộc TP.Điện Biên Phủ: Đổi tổ dân phố 5 thành tổ dân phố 3; Tổ dân phố 7 đổi tên thành tổ dân phố 5Tổ dân phố 8 đổi tên thành tổ dân phố 6Tổ dân phố 10 đổi tên thành tổ dân phố 8Tổ dân phố 13 đổi tên thành tổ dân phố 9 và Tổ dân phố 14 đổi tên thành tổ dân phố 10 để thuận lợi cho nhân dân và công tác quản lý.

  Đối với thị xã Mường Lay, thực hiện đổi tên 2 tổ dân phố: Đổi tên tổ dân phố 5 (cũ) thành tổ dân phố 3 vì sau khi triển khai sáp nhập tổ dân phố 5 (cũ) nằm giáp tổ dân phố 2, nhưng vì tổ dân phố 3 bị chia tách và sáp nhập vào tổ dân phố khác, không còn tổ dân phố 3 nên chính quyền và nhân dân đề nghị đổi tên tổ dân phố 5 thành tổ dân phố 3 theo thứ tự để tạo điều kiện quản lý và thuận lợi cho nhân dân trong quá trình giao dịch. Đổi tên tổ dân phố 6 (cũ) thành tổ dân phố 5 vì sau khi đổi tên tổ dân phố 5 thành tổ dân phố 3 thì phường Sông Đà không còn tổ dân phố 5 vì vậy chính quyền và nhân dân đề nghị đổi tên tổ dân phố theo thứ tự để quản lý và thuận lợi cho nhân dân trong quá trình giao dịch

  Như vây, việc điều chỉnh, sắp xếp, sáp nhập thôn, bản, đội, tổ dân phố hiện nay là rất cần thiết nhằm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả của thôn, bản, đội, tổ dân phố tạo điều kiện để tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng những công trình phúc lợi xã hội trên địa bàn như: nhà văn hóa, cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng… đáp ứng được nguồn lực để bố trí những chức danh cán bộ không chuyên trách ở thôn, bản, tổ dân phố.

 • Nguồn tin: dienbien.gov.vn
 • BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
  Liên kết web
 • Thống kê truy cập
  Tổng truy cập: