TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẢNG BỘ TỈNH ĐIỆN BIÊN
 • Một số kết quả phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị tháng 2/2022
 • Thời gian đăng: 04/03/2022 09:03:11 AM - Lượt đọc: 917
 • Trong tháng, Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong tỉnh triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ và đạt nhiều kết quả trên tất cả các lĩnh vực:
 • Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tháng 02 ước đạt 92,39 tỷ đồng (cả 02 tháng ước đạt 265,15 tỷ đồng, tăng 41,59% so với cùng kỳ năm trước), trong đó: Thu nội địa đạt 91,523 tỷ đồng; thu cân đối hoạt động xuất, nhập khẩu đạt 867 triệu đồng. Tổng chi ngân sách nhà nước ước thực hiện 693,61 tỷ đồng, trong đó: Chi đầu tư phát triển 160,1 tỷ đồng; chi thường xuyên 532,14 tỷ đồng; chi khác 1,37 tỷ đồng. Vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý ước đạt 182,51 tỷ đồng, giảm 3,52% so với tháng trước, tăng 2,6% so với cùng kỳ năm trước. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội ước đạt 886,483 tỷ đồng, giảm 4,85% so với tháng trước, tăng 10,48% so với cùng kỳ năm trước. Hoạt động tín dụng, tài chính, ngân hàng tiếp tục được quản lý chặt chẽ, đúng quy định.

  IMG_1438.JPG

  Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thắng kiểm tra tại huyện Tuần Giáo (tháng 2/2022)

  Tập trung thực hiện kế hoạch sản xuất lúa vụ Đông Xuân 2022, dự ước toàn tỉnh đã gieo cấy được 9.308,75 ha, giảm 1,03% so với cùng kỳ năm trước. Chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh phát triển tương đối ổn định; nuôi trồng thủy sản duy trì phát triển ổn định, dự ước sản lượng trong tháng đạt 378,08 tấn, tăng 10,68% so với cùng kỳ năm trước. Tăng cường tuyên truyền công tác phòng, chống cháy rừng trong mùa khô, thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, tăng cường công tác phòng ngừa, kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm Lâm luật, xử lý nghiêm minh, kịp thời các vụ vi phạm xảy ra. Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 02 giảm 6,22% so với tháng trước, chỉ số sử dụng lao động của doanh nghiệp công nghiệp giảm 0,76% so với tháng trước. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 02 ước đạt 1.104,57 tỷ đồng, giảm 8,11% so với tháng trước, tăng 19,22% so với cùng kỳ năm trước; chỉ số giá tiêu dùng tăng 0,42% so với tháng trước, tăng 3,91% so với tháng cùng kỳ năm trước; ngăn chặn có hiệu quả các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

  Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp, giải pháp trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh; đẩy mạnh triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh; các hoạt động y tế trên địa bàn tỉnh tiếp tục được thực hiện hiệu quả; nâng cao chất lượng công tác sàng lọc, phân luồng khám, chữa bệnh tại các cơ sở khám, chữa bệnh; tiếp tục thực hiện đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; chú trọng công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động, toàn tỉnh đã tạo việc làm mới cho khoảng 1.385 lao động, thông qua cho vay vốn Quỹ quốc gia về việc làm và thông qua các chương trình PTKT-XH khác; thực hiện đầy đủ các chính sách ưu đãi đối với người có công, chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội, chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP, ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg, ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ; công tác an sinh xã hội được tập trung thực hiện đầy đủ theo quy định.

  Tình hình an ninh chính trị trên địa bàn tỉnh giữ vững, ổn định; trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ đường biên, mốc giới, tuần tra, kiểm soát tại các cửa khẩu, đường mòn, lối mở, ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép và phòng, chống dịch Covid-19.

  Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả: Lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Kế hoạch học tập, quán triệt thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chuyên đề năm 2022. Triển khai Kế hoạch thực hiện thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các sở, ban, ngành tỉnh năm 2021 và đợt 1 năm 2022. Triển khai thực hiện Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về PCTN, tiêu cực tại phiên họp thứ 21 của Ban Chỉ đạo. Chỉ đạo triển khai, thực hiện có hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đảm bảo phúc lợi và an sinh xã hội; kế hoạch chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán. Lãnh đạo, chỉ đạo Ủy ban MTTQ và các đoàn thể, hội quần chúng phối hợp thực hiện các chế độ, chính sách an sinh xã hội, giúp đỡ các xã đặc biệt khó khăn, kịp thời quan tâm, động viên Nhân dân trong dịp tết Nguyên đán năm 2022; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, chấp hành tốt chính sách, pháp luật Nhà nước, đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động, sản xuất, tham gia xây dựng củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở; giữ vững an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội...

  Phan Văn Thắng, VPTU

 • BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
  Liên kết web
 • Thống kê truy cập
  Tổng truy cập: