TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẢNG BỘ TỈNH ĐIỆN BIÊN
 • HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT 6 THÁNG ĐẦU NĂM; TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022
 • Thời gian đăng: 14/07/2022 04:39:22 PM - Lượt đọc: 131
 • Ngày 13/7/2022, UBKT Tỉnh ủy Điện Biên đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.
 • Đồng chí Nguyễn Sỹ Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy cùng các đồng chí trong Thường trực UBKT Tỉnh ủy đồng chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên UBKT Tỉnh ủy, công chức Cơ quan UBKT Tỉnh ủy và Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm UBKT các đảng bộ trực thuộc tỉnh.

  z3566005243750_ad68b0afb2fe86b2ddabb8032e4b9a0e.jpg

  Quang cảnh Hội nghị sơ kết

  Tại Hội nghị, các đại biểu đã nhất trí cao với đánh giá kết quả đạt được và tồn tại, hạn chế trong Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát trong 6 tháng đầu năm, cụ thể: UBKT Tỉnh ủy và UBKT các cấp đã chủ động tham mưu giúp cấp ủy ban hành và tổ chức thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022; rà soát, sửa đổi, bổ sung và ban hành mới các quy định, quy chế làm việc, quy chế phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát bảo đảm thống nhất với các quy định, hướng dẫn mới của Trung ương và phù hợp với thực tế địa phương; đôn đốc các tổ chức đảng được kiểm tra, giám sát thực hiện kết luận kiểm tra, giám sát; kiện toàn, xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra.

   Tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng, 6 tháng đầu năm, UBKT các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 04 tổ chức đảng, 08 đảng viên (tăng 03 tổ chức đảng và 07 đảng viên so với cùng kỳ năm 2021); kiểm tra thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát 48 tổ chức đảng (tăng 30 tổ chức đảng so với cùng kỳ năm 2021); kiểm tra việc thi hành kỷ luật đảng 25 tổ chức đảng (tăng 15 tổ chức đảng so với cùng kỳ năm 2021); kiểm tra tài chính đảng đối với 40 tổ chức đảng (tăng 35 tổ chức đảng so với cùng kỳ năm 2021); giám sát chuyên đề 12 tổ chức đảng, 26 đảng viên (tăng 06 tổ chức đảng, 21 đảng viên so với cùng kỳ năm 2021); thi hành kỷ luật 25 đảng viên; đồng thời tham mưu giúp cấp ủy các cấp kiểm tra 160 tổ chức đảng, 398 đảng viên; giám sát chuyên đề 39 tổ chức đảng, 85 đảng viên;thi hành kỷ luật 45 đảng viên. Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của UBKT các cấp vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: việc nắm tình hình, phát hiện vi phạm qua giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề để kiểm tra dấu hiệu vi phạm còn ít; một số cuộc kiểm tra còn mang tính hình thức, chất lượng chưa cao.

  Tại Hội nghị đã có 20 ý kiến phát biểu, tham luận. Với tinh thần cởi mở, dân chủ, thẳng thắn các ý kiến phát biểu, tham luận đã làm rõ nhiều vấn đề chuyên môn chuyên sâu trong nghiệp vụ kiểm tra, giám sát; việc giải quyết những tình huống cụ thể đang gặp khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng một số lĩnh vực công tác như: Thẩm định, cho ý kiến về công tác cán bộ; tuyên truyền về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; đôn đốc các tổ chức đảng và đảng viên được kiểm tra, giám sát thực hiện các kết luận kiểm tra, giám sát; việc xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát của các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy các cấp; kiến nghị với UBKT Trung ương ban hành biểu mẫu thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng, điều chỉnh chế độ chính sách đối với đội ngũ cán bộ kiểm tra cấp cơ sở; tập huấn, bồi dưỡng kiến thức chuyên sâu về công tác kiểm tra tài chính đảng...

  Tại Hội nghị các đồng chí Thường trực UBKT Tỉnh ủy đã quán triệt một số nội dung trong Quy định số 56-QĐ/TW, ngày 08/02/2022 của Bộ Chính trị về ban hành quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập; Quyết định số 505-QĐ/UBKTTW, ngày 14/4/2022 của UBKT Trung ương ban hành Quy định tiêu chuẩn, chức danh và bổ nhiệm ngạch Kiểm tra Đảng; Kết luận số 34-KL/TW ngày 18/4/2022 của Bộ Chính trị về chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030.

  Hội nghị diễn ra trong 01 ngày đã thành công tốt đẹp. Phát biểu kết luận Hội nghị đồng chí Nguyễn Sỹ Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy đề nghị UBKT các cấp tập trung khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra trong Hội nghị, tập trung nghiên cứu, quán triệt, tổ chức thực hiện đầy đủ các quy định, quy chế, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy, UBKT cấp dưới thực hiện đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng, chủ động tích cực tham mưu cho cấp ủy trong thực nhiệm vụ kiểm tra, giám sát,đồng thời nhấn mạnh yêu cầu UBKT các cấp nâng cao chất lượng xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát, tăng số lượng các cuộc kiểm tra, giám sát bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, thúc đẩy việc thực hiện các chủ trương, nhiệm vụ, chương trình lớn tại địa phương, ngăn chặn, phòng ngừa vi phạm; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ kiểm tra đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong tình hình mới.

                                                                                                                                              Tin và ảnh: Trần Thanh Thủy, Cơ quan UBKT Tỉnh ủy

 • BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
  Liên kết web
 • Thống kê truy cập
  Tổng truy cập: