TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẢNG BỘ TỈNH ĐIỆN BIÊN
 • Hội nghị trao đổi kết quả công tác phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra và Ban Nội chính Tỉnh ủy
 • Thời gian đăng: 12/04/2022 02:39:24 PM - Lượt đọc: 260
 • Ngày 08/4/2022, UBKT Tỉnh uỷ đã chủ trì, tổ chức hội nghị trao đổi kết quả phối hợp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2021 và quý 1 năm 2022 (theo Quy chế phối hợp ban hành kèm Quyết định số 1522-QĐ/TU ngày 18/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh).
 • Trên cơ sở những nội dung đã được trao đổi và thông qua tại Hội nghị, lãnh đạo UBKT Tỉnh uỷ, Ban Nội chính Tỉnh uỷ thống nhất đánh giá: Năm 2021 và quý 1 năm 2022, UBKT Tỉnh ủy và Ban Nội chính Tỉnh ủy đã chủ động, tích cực triển khai tổ chức thực hiện hiệu quả các nội dung Quy chế phối hợp. Nổi bật là đã phối hợp tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Tỉnh ủy ban hành một số nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế quan trọng về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách tư pháp; kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng; tiếp công dân, đảng viên; xử lý, giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại, kiến nghị, phản ánh liên quan đến cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Công tác phối hợp giữa hai cơ quan thường xuyên hơn, việc cung cấp thông tin, trao đổi kịp thời và chất lượng, hiệu quả ngày càng cao, tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Tỉnh ủy.

  fbdf6f9f6e2f151c7a83048950b63207.jpg

  Tuy nhiên, công tác phối hợp của hai cơ quan vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Việc trao đổi thông tin, tài liệu có lúc, có việc chưa kịp thời, đầy đủ; công tác phối hợp của một số cán bộ, công chức các phòng chuyên môn, nghiệp vụ trong việc theo dõi, giám sát thường xuyên có vụ việc chưa hiệu quả; việc phát hiện dấu hiệu vi phạm để phối hợp kiểm tra chưa nhiều; công tác phối hợp xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo có lúc, có việc chưa chặt chẽ, hiệu quả chưa cao.

  Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp của hai cơ quan trong thực hiện thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong năm 2022 và thời gian tới; UBKT Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy thống nhất thực hiện tốt một số nhiệm vụ như sau:

  1. Xác định công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, vừa cấp bách vừa khó khăn phức tạp, lâu dài nên công tác kiểm tra, giám sát phải được tiến hành một cách thường xuyên, toàn diện, công khai, dân chủ, thận trọng và chặt chẽ, trong đó lấy phòng ngừa, xây là chính. Hai cơ quan tiếp tục tăng cường trao đổi, cung cấp thông tin, tham mưu giúp Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển thực hiện tốt nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng; công tác nội chính, cải cách tư pháp; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

  2. Phối hợp tốt trong việc thu thập, phân tích thông tin từ nhiều nguồn, đặc biệt từ việc giải quyết đơn, thư tố cáo, giám sát thường xuyên, phản ánh liên quan đến hành vi tham nhũng, tiêu cực của tổ chức đảng, đảng viên, công dân và dư luận xã hội.

  3. Tiếp tục tham mưu, đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong phạm vi phối hợp của hai cơ quan; tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra, phát huy tính tích cực, chủ động, vai trò cán bộ đầu mối của hai cơ quan.

  4. Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc, quy định của Tỉnh ủy về việc theo dõi thường xuyên địa bàn, lĩnh vực, các đảng bộ trực thuộc; chuẩn bị các điều kiện về nhân lực thực hiện nhiệm vụ khi tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

  5. Hằng năm, hai cơ quan luân phiên chủ trì tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện quy chế để rút kinh nghiệm, bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thực hiện có hiệu quả các nội dung phối hợp, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

 • Tác giả: Phạm Văn Dũng, Ủy viên UBKT Tỉnh ủy
 • BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
  Liên kết web
 • Thống kê truy cập
  Tổng truy cập: