TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẢNG BỘ TỈNH ĐIỆN BIÊN
 • Họp Ban chỉ đạo thực hiện các dự án đầu tư trồng cây mắc ca
 • Thời gian đăng: 02/08/2022 05:10:26 PM - Lượt đọc: 64
 • Sáng ngày 02/8/2022, Ban Chỉ đạo thực hiện các dự án đầu tư trồng cây Mắc ca trên địa bàn tỉnh họp đánh giá tình hình triển khai các dự án trồng cây Mắc ca trên địa bàn tỉnh và tổ chức triển khai các nhiệm vụ, giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án.
 • Dự và chỉ đạo cuộc họp có đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; đồng chí Mùa A Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy. Cùng dự có đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo; các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện các dự án đầu tư trồng cây Mắc ca trên địa bàn tỉnh; đại diện Nhà đầu tư: Công ty cổ phần Him Lam Mắc ca Tây Bắc; Công ty cổ phần Him Lam Mắc ca Điện Biên; Công ty TNHH Mắc ca Mường Then Điện Biên; Công ty TNHH HL Điện Biên; Công ty cổ phần HD Kinh Bắc; Công ty cổ phần Mắc ca Liên Việt Điện Biên;Công ty cổ phần Liên Việt Điện Biên; Công ty cổ phần Du lịch và Nông nghiệp công nghệ cao Điện Biên; Công ty cổ phần Liên Việt Mường Chà; Công ty Cổ phần AGRIINTRACOM; Công ty cổ phần HD Kinh Bắc; Công ty cổ phần Mắc ca Kinh Bắc Điện Biên...

  Theo Báo cáo của Ban Chỉ đạo thực hiện các dự án đầu tư trồng cây Mắc ca trên địa bàn tỉnh: Lũy kế đến nay, toàn tỉnh đã có 13 Nhà đầu tư được chấp thuận chủ trương đầu tư trồng cây Mắc ca trên địa bàn tỉnh với quy mô là 85.815 ha, tổng vốn đầu tư là 15.551,682 tỷ đồng; tổng diện tích đã đo đạc, quy chủ của các dự án là 13.253 ha, đạt 15%, tổng diện tích đã trồng cây Mắc ca của các dự án là 3.983 ha, đạt 4,64%, tổng vốn đã đầu tư để trồng cây Mắc ca của các dự án là 1.277,883 tỷ đồng, đạt 8,22% tổng diện tích trồng cây Mắc ca của các dự án. Nhìn chung, các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố có dự án trồng Mắc ca đã tích cực hỗ trợ các Nhà đầu tư tổ chức triển khai dự án, từ công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia thực hiện dự án, thành lập các Hợp tác xã đến công tác đo đạc, quy chủ đất đai vùng dự án; chủ động tổ chức kiểm tra, làm việc với các Nhà đầu tư để nắm bắt tình hình, tiến độ thực hiện, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các dự án để chỉ đạo, phối hợp, hỗ trợ tháo gỡ, đôn đốc các Nhà đầu tư thực hiện dự án. Về cơ bản quỹ đất của các địa phương đáp ứng để cho doanh nghiệp thuê hoặc liên kết trồng cây Mắc ca, các cấp chính quyền và người dân đã hiểu lợi ích của việc tham gia dự án trồng Mắc ca. Tuy nhiên, tiến độ triển khai thực hiện dự án của các Nhà đầu tư còn rất chậm, nguyên nhân chủ yếu do vướng mắc liên quan đến công tác đo đạc, quy chủ đất.

  Đa số các ý kiến phát biểu của các nhà đầu tư nêu các khó khăn, vướng mắc liên quan đến: Việc xác định giá trị vườn cây; công tác bảo đảm an ninh trật tự khi cây vào vụ thu hoạch; công tác đo đạc quy chủ, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất còn chậm; một số ít người dân chưa quan tâm tham gia thực hiện dự án... Các ý kiến phát biểu tại cuộc họp đã được các thành viên Ban chỉ đạo tập trung trả lời, làm rõ.

  IMG_2620.JPG

  Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu chỉ đạo

  Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh nhắc lại việc phát triển diện tích trồng cây mắc ca trên địa bàn tỉnh là nhiệm vụ quan trọng của tỉnh nhằm tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho các hộ dân, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững của địa phương, của tỉnh. Trong thời gian tới, để đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án trồng cây mắc ca trên địa bàn tỉnh, đồng chí yêu cầu UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo chỉ đạo các sở, ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ giao đất, giao rừng, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh; phối hợp chặt chẽ với nhà đầu tư dự án và xác định trách nhiệm chính của các địa phương trong thực hiện công tác đo đạc, quy chủ, lập hồ sơ địa chính tại các dự án; thu hút nguồn nhân lực cho các dự án; thường xuyên theo dõi, rà soát tiến độ triển khai thực hiện các dự án trồng cây mắc ca, kịp thời tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án chậm tiến độ theo quy định của pháp luật; dhủ động phối hợp với Hiệp hội mắc ca Việt Nam xây dựng thương hiệu sản phẩm Mắc ca Điện Biên, có kế hoạch và tổ chức thực hiện quảng bá, xúc tiến thương mại, giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm thị trường tiêu thụ các sản phẩm mắc ca của tỉnh tại các thị trường trong và ngoài nước. Đối với UBND các huyện, thành phố huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị để hỗ trợ doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án mắc ca trên địa bàn mình quản lý... Đối với các nhà đầu tư khẩn trương thực hiện lập, thẩm định, phê duyệt các dự án đầu tư sau khi được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư; tập trung hoàn thành diện tích trồng cây mắc ca năm 2022 theo đúng tiến độ đã cam kết. Thực hiện đúng cam kết sử dụng lao động địa phương, đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật. Nghiên cứu, đề xuất với tỉnh vị trí xây dựng các nhà máy chế biến mắc ca bảo đảm công suất tiêu thụ... Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội trong tỉnh phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm phối hợp với các sở, ngành, địa phương trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các dự án trồng cây mắc ca, giới thiệu các mô hình, cách làm hay, thiết thực của các cơ sở, địa phương tới các hội viên và nhân dân còn vướng mắc trong triển khai thực hiện

  Đồng thời, đồng chí cũng yêu cầu Ban chỉ đạo tiếp tục đổi mới nội dung chương trình các cuộc họp, nội dung báo cáo, hình thức tổ chức họp trực tuyến tới cấp xã... để bảo đảm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án mắc ca trên địa bàn tỉnh.

  Phan Văn Thắng, VPTU

 • BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
  Liên kết web
 • Thống kê truy cập
  Tổng truy cập: