TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẢNG BỘ TỈNH ĐIỆN BIÊN
 • Huyện Mường Ảng đón nhận Huân chương Lao động hạng ba và Cờ thi đua của Chính phủ
 • Thời gian đăng: 29/06/2020 08:17:18 AM
 • gày 25/6, UBND huyện Mường Ảng tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến, tổng kết công tác thi đua khen thưởng giai đoạn 2015 - 2020, phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2020 - 2025.
 • HC.jpg

  Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, ông Trịnh Hoàng Thắng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh trao Huân chương Lao động hạng Ba

  cho đại diện cán bộ, nhân dân huyện Mường Ảng.

  Giai đoạn 2015 - 2020, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc huyện Mường Ảng phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu và đạt được kết quả toàn diện trên các lĩnh vực: kinh tế của huyện có bước phát triển; sản xuất nông, lâm nghiệp, công nghiệp, xây dựng ổn định, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, tạo việc làm, tăng thu nhập cho nhân dân. Đến nay, tỷ lệ lao động qua đào tạo của huyện đạt 38,9%; tỷ lệ hộ nghèo giảm trung bình 6% năm. Lĩnh vực giáo dục – đào tạo tiếp tục được quan tâm, 28/39 trường học đạt chuẩn quốc gia. Công tác quốc phòng - an ninh cơ bản ổn định, giữ vững; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính quyền được tập trung chỉ đạo, trọng tâm là việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy, sáp nhập các bản, tổ dân phố. Vai trò lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, hiệu lực quản lý điều hành của UBND huyện, xã có nhiều chuyển biến; Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị phát huy vai trò, trách nhiệm trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước… Các phong trào do Thủ tướng Chính phủ phát động như: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”… được cán bộ, đảng viên và nhân dân nhiệt tình hưởng ứng.

  Giai đoạn 2020 – 2025, huyện Mường Ảng tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, MTTQ, đoàn thể, các tầng lớp nhân dân, duy trì và nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế, phát triển toàn diện về văn hóa - xã hội; chú trọng xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội; đẩy mạnh khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế của huyện để phát triển kinh tế, ưu tiên phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới; đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện có hiệu quả chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững…

  Ghi nhận kết quả đạt được của cán bộ, nhân dân huyện Mường Ảng, Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng ba; Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua cho huyện trong thực hiện các phong trào thi đua; các cấp, ngành, UBND tỉnh biểu dương, khen thưởng nhiều cá nhân, tập thể trên các lĩnh vực.

 • Nguồn tin: http://www.baodienbienphu.com.vn/
 • BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
  Liên kết web
 • Thống kê truy cập
  Tổng truy cập: