TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẢNG BỘ TỈNH ĐIỆN BIÊN
 • Một số kết quả nổi bật trong công tác tổ chức xây dựng Đảng của tỉnh Điện Biên trong Quý I/2022
 • Thời gian đăng: 06/04/2022 03:48:21 PM - Lượt đọc: 485
 • Trong quý I năm 2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai, tổ chức thực hiện đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ thường xuyên về công tác tổ chức xây dựng Đảng và đạt được những kết quả nổi bật, quan trọng:
 • Tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cho chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy của 19 cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, giảm 03 phòng chuyên môn và 05 chi cục trực thuộc cấp sở, giảm 15 phòng trực thuộc các thuộc chi cục. Tiếp tục cho chủ trương kiện toàn cấp ủy các cấp, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị theo quy định: Quyết định chỉ định bổ sung 09 ủy viên BCH các đảng bộ trực thuộc. Thông báo điều động và bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 08 đồng chí; hiệp y bổ nhiệm 01 đồng chí; giới thiệu nhân sự kiện toàn Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy và ủy ban kiểm tra các đảng bộ trực thuộc 04 đồng chí. Tổ chức thành công kỳ thi tuyển 05 chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phó các sở, ngành với 23 thí sinh đăng ký dự thi. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên, tập thể lãnh đạo, cán bộ quản lý các cấp đảm bảo dân chủ, khách quan, đảm bảo nội dung, chất lượng: Có 14/14 đảng bộ trực thuộc tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ (HTTNV) trở lên, trong đó 03/14 đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (HTXSNV) (21,4%). Tổng số 618/620 tổ chức cơ sở đảng được đánh giá, xếp loại (99,7%), trong đó HTXSNV 119 (19,3%); HTTNV 479 (77,5%); HTNV 20 (3,2%). Tổng số 40.608/43.072 đảng viên được đánh giá, xếp loại (94,3%), kết quả 5.913 đảng viên HTXSNV (14,56%); 32.483 đảng viên HTTNV (80%); 1.955 đảng viên hoàn thành nhiệm vụ (HTNV) (4,8%) và 257 đảng viên không HTNV (0,6%). Tập trung chỉ đạo công tác phát triển đảng viên, tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân; trưởng thôn, bản, tổ dân phố là đảng viên theo Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 07/5/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh...

   z3320247487134_b76b78b46019804762b4df28fee22e98.jpg

  Thí sinh thuyết trình bảo vệ Đề án thi tuyển chức danh lãnh đạo sở ngành năm 2022

  Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm Quý II/2022: Ban Thường vụ Tỉnh ủytiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa và rà soát sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định về công tác tổ chức xây dựng Đảng phù hợp với quy định, hướng dẫn mới của Trung ương và tình hình thực tế của địa phương. Rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy, các chức danh lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2021 - 2026; xây dựng quy hoạch cấp ủy, các chức danh lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2025 - 2030, 2026 - 2031 bảo đảm chặt chẽ, đồng bộ, liên thông, công khai, minh bạch và chất lượng. Tổ chức thi nâng ngạch chuyên viên và tương đương, chuyên viên chính năm 2022 đảm bảo công khai, dân chủ, nhằm đánh giá, lựa chọn, bổ nhiệm vào ngạch công chức cao hơn những cán bộ có đủ điều kiện, tiêu chuẩn, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ.Tiếp tục thực hiện thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý một số sở, ban, ngành tỉnh đợt 2 năm 2022. Các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện quyết liệt chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới hằng năm; chủ trương phát triển đảng viên, tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân; trưởng thôn, bản, tổ dân phố là đảng viên (theo Thông báo số 424-TB/TU, ngày 20/01/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy). Thực hiện công tác thẩm tra, xác minh, thẩm định tiêu chuẩn chính trị đối với nhân sự bổ nhiệm, giới thiệu bầu, ứng cử, quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý đảm bảo khách quan, kỹ lưỡng, thận trọng, đúng quy định...

  Trần Hoài Nam, VPTU.

 • BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
  Liên kết web
 • Thống kê truy cập
  Tổng truy cập: