TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẢNG BỘ TỈNH ĐIỆN BIÊN
 • Mường Nhé chuẩn bị tốt nhất cho đại hội Ðảng bộ huyện
 • Thời gian đăng: 21/07/2020 02:02:58 PM
 • Sau khi tổ chức đại hội thành công ở 100% chi, đảng bộ trực thuộc, Huyện ủy Mường Nhé đã và đang tập trung chỉ đạo, hoàn tất công tác chuẩn bị, đảm bảo các điều kiện tốt nhất, sẵn sàng cho Ðại hội Ðảng bộ huyện lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra đúng kế hoạch và thành công tốt đẹp.
 • Cán bộ Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh - Truyền hình huyện Mường Nhé trang trí khánh tiết chào mừng Ðại hội Ðảng bộ huyện Mường Nhé lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
  Ðảng bộ huyện Mường Nhé có 45 chi, đảng bộ trực thuộc (31 chi bộ khối cơ quan đơn vị hành chính sự nghiệp; 11 đảng bộ xã và 3 đảng bộ khối cơ quan). Việc tổ chức thành công đại hội các chi bộ, đảng bộ cơ sở là tiền đề quan trọng để Ðảng bộ huyện tổ chức tốt Ðại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ông Nguyễn Quang Hưng, Bí thư Huyện ủy Mường Nhé khẳng định: Ðến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho Ðại hội Ðảng bộ huyện lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025 cơ bản hoàn tất, dự kiến đại hội sẽ diễn ra trong 2 ngày 11 - 12/8. Ðặc biệt, để chuẩn bị nội dung và các điều kiện cần thiết tiến hành Ðại hội Ðảng bộ lần thứ V, Ban Chấp hành Ðảng bộ huyện thành lập các tiểu ban: tuyên truyền, khánh tiết; bảo vệ; hậu cần; nhân sự; tiểu ban nội dung và các tổ giúp việc. Trong đó, xác định tầm quan trọng của việc xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị có giá trị tổng kết toàn diện, chính thống, khoa học, thể hiện trí tuệ, trách nhiệm của Ðảng bộ và nhân dân, đánh giá hoạt động lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trong cả nhiệm kỳ. Dự thảo báo cáo chính trị Ðảng bộ huyện xác định mục tiêu “Tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Ðảng bộ, phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc; xây dựng Mường Nhé trở thành điểm sáng về chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, bảo vệ vững chắc biên cương, chủ quyền biên giới quốc gia”... thể hiện tư duy, tầm nhìn chiến lược, quan điểm, chủ trương, định hướng lớn, khả năng dự báo và đề xuất mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác, lĩnh vực đời sống xã hội, các tổ chức trong hệ thống chính trị, nhiệm vụ xây dựng Ðảng và hệ thống chính trị cho nhiệm kỳ tiếp theo.

  Thực hiện tốt phương châm “kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển” trong nhiệm kỳ mới, Ðảng bộ huyện tuân thủ chặt chẽ quy trình nhân sự về độ tuổi, cơ cấu, có tính kế thừa, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Ðảng; kiên quyết không đưa những người chưa đủ tiêu chuẩn vào đề án nhân sự nhiệm kỳ mới. Huyện đã triệu tập hội nghị cán bộ chủ chốt thực hiện lấy phiếu giới thiệu nhân sự Ðại hội Ðảng bộ huyện lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong đó giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành Ðảng bộ huyện gồm 39 đồng chí (tái cử 28 đồng chí, giới thiệu mới 9 đồng chí, 2 vị trí khuyết do chưa chuẩn bị được nhân sự); Ban Thường vụ Huyện ủy gồm 11 đồng chí (tái cử 7 đồng chí, giới thiệu mới 3 đồng chí, khuyết 1 đồng chí do chưa chuẩn bị được nhân sự); giới thiệu các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Huyện ủy khóa V, nhiệm kỳ 2020 - 2025, nhân sự lãnh đạo HÐND và UBND huyện, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

  Bên cạnh công tác chuẩn bị văn kiện và nhân sự cho Ðại hội, Huyện ủy Mường Nhé còn tích cực, tập trung chỉ đạo việc tăng cường kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên; chủ động nắm bắt tâm tư, tình cảm, tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tích cực giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, nhất là những nội dung liên quan đến nhân sự đại hội; chỉ đạo các cơ quan trong khối nội chính xây dựng kế hoạch bảo vệ đại hội đảng các cấp; tăng cường đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, kịp thời phát hiện và giải quyết những vấn đề phát sinh; không để xảy ra điểm nóng hay việc lợi dụng để tuyên truyền chống phá, gây mất ổn định, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Cùng với đó, huyện cũng chỉnh trang một số công trình, phát động các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Ðại hội Ðảng bộ huyện. Ðẩy mạnh việc tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú và đa dạng: Hệ thống loa truyền thanh, pa nô, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu, ở các tuyến đường chính trên địa bàn... Với việc chuẩn bị chu đáo, tích cực cho Ðại hội góp phần cổ vũ, động viên toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân trong huyện phát huy tinh thần yêu nước, đoàn kết thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp; củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Ðảng.

 • Nguồn tin: http://baodienbienphu.com.vn
 • BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
  Liên kết web
 • Thống kê truy cập
  Tổng truy cập: