TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẢNG BỘ TỈNH ĐIỆN BIÊN
 • Văn phòng Tỉnh ủy họp sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 06 tháng đầu năm
 • Thời gian đăng: 01/07/2022 05:03:59 PM - Lượt đọc: 278
 • Ngày 01/7/2022, Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022.
 • Đồng chí Lê Hoài Nam, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị. Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, lãnh đạo các phòng, Nhà khách Văn phòng Tỉnh ủy và chuyên viên phòng TH1 và TH2.

  Tại Hội nghị nghe lãnh đạo các phòng, Nhà khách Văn phòng Tỉnh ủy báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, các nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2022; theo đó: Về công tác tham mưu, tổng hợp, phục vụ tiếp tục chủ động tham mưu, đề xuất theo chức năng, nhiệm vụ; xây dựng chương trình công tác hằng tháng của Thường trực Tỉnh ủy; tham mưu xây dựng chương trình, chuẩn bị nội dung, tài liệu phục vụ các cuộc họp, hội nghị, cuộc làm việc của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (14 cuộc họp Thường trực Tỉnh ủy, 10 hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 01 Hội nghị BCH, 01 Hội nghị cán bộ chủ chốt về công tác cán bộ, 20 cuộc họp, hội nghị chuyên đề…); tham gia xây dựng, thẩm định 03 chỉ thị, 05 quy chế, 05 quy định, 17 kế hoạch, 64 báo cáo và hàng trăm thông báo, kết luận, công văn, quyết định; tham mưu Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện sơ, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận... của Trung ương, của tỉnh trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại, kiểm tra, giám sát, nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp, công tác dân vận, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, hoạt động các Ban Chỉ đạo 160, Ban Chỉ đạo 35…; phối hợp, tham mưu tổ chức thành công thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các sở, ban, ngành tỉnh năm 2021 và đợt 1 năm 2022; Hội nghị trực tuyến giữa Bí thư Tỉnh ủy các tỉnh: Lào Cai, Hà Giang, Lai Châu, Điện Biên (Việt Nam) với Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam (Trung Quốc); tham mưu việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, bảo vệ biên giới; tham mưu xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh gửi đến Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy theo đúng quy định…; phối hợp đón, tiếp và phục vụ chu đáo, an toàn 20 đoàn khách Trung ương, các tỉnh bạn đến thăm và làm việc tại tỉnh.

  Chủ động tham mưu tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách đảng năm 2021, giao dự toán thu, chi ngân sách đảng năm 2022 cho các đơn vị dự toán trực thuộc Tỉnh ủy; Công khai số liệu quyết toán ngân sách đảng năm 2020; công khai số liệu dự toán ngân sách đảng năm 2022; tham mưu phương án sắp xếp, điều chuyển, thanh lý tài sản theo quy định hiện hành; Chủ động xây dựng báo cáo, phối hợp với các đơn vị chuẩn bị hồ sơ, tài liệu, sổ sách và các văn bản liên quan phục vụ Đoàn kiểm toán theo kế hoạch…

  Tiếp tục thực hiện tốt quy trình xử lý công văn đi, đến, gửi, nhận văn bản, đảm bảo kịp thời, chính xác, an toàn, bí mật, đã tiếp nhận 5.134 văn bản đến, phát hành 1.406 văn bản đi, lập 46 hồ sơ hội nghị, cuộc họp đáp ứng yêu cầu.

  Về Công tác Cơ yếu - CNTT đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo mật của cấp uỷ, chính quyền các cấp luôn thông suốt, an toàn, bí mật, chính xác, kịp thời; kịp thời khắc phục các sự cố của hệ thống mạng; tham mưu triển khai “Dự án ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan Đảng trên địa bàn tỉnh Điện Biên, giai đoạn 2021-2025”...

  Hoạt động của Nhà khách Văn phòng Tỉnh ủy được đảm bảo chu đáo, ân cần, an toàn vệ sinh, đã tổ chức đón, tiếp, phục vụ 395 đoàn với 1477 lượt khách nghỉ; 263 đoàn với 2.786 lượt khách ăn; tổ chức phục vụ 11 lớp tập huấn, hội nghị, hội thảo...

   z3538627136844_016eecc2104b765280d2fbb5c0a3ef71.jpg

  Đồng chí Lê Hoài Nam, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo

  Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Hoài Nam, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy đánh giá cao kết quả 6 tháng đầu năm của các phòng, Nhà khách Văn phòng Tỉnh ủy đã đạt được, đồng thời đồng chí cũng chỉ ra một số hạn chế cần tập trung khắc phục trong thời gian tới của các phòng, Nhà khách Văn phòng Tỉnh ủy.

  Về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, đồng chí yêu cầu các phòng, Nhà khách Văn phòng Tỉnh ủy cần tập trung vào một số nội dung: Chủ động theo dõi kết quả thực hiện các nội dung của các cơ quan, đơn vị có liên quan sau khi Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy có thông báo, kết luận… để đôn đốc, kịp thời thông tin phục vụ Thường trực Tỉnh ủy; tăng cường công tác phối hợp thông tin với các Ban Đảng và cơ quan liên quan trong tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy; tham mưu rà soát việc sử dụng xe bảo đảm đúng quy định; rà soát các tài sản để tổ chức thanh lý; rà soát hệ thống máy chủ để có biện pháp bảo đảm an toàn thông tin; thực hiện tổng quyết toán đối với các cơ quan, đơn vị khối đảng tỉnh; đối với Nhà khách Văn phòng Tỉnh ủy thường xuyên rà soát, kiểm tra các hạng mục xuống cấp để kịp thời sửa chữa, khắc phục bảo đảm mỹ quan, hoạt động đón, tiếp khách…

  Phan Văn Thắng, VPTU

 • BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
  Liên kết web
 • Thống kê truy cập
  Tổng truy cập: