TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẢNG BỘ TỈNH ĐIỆN BIÊN
 • Nà Hỳ đưa nghị quyết Đảng vào cuộc sống
 • Thời gian đăng: 18/04/2019 03:57:24 PM
 • Ngay sau thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Nà Hỳ (huyện Nậm Pồ) đã xây dựng chương trình, hành động thực hiện nghị quyết đại hội; cổ vũ, động viên đảng viên, nhân dân thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết.
 • Ông Lò Văn Khan, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Nà Hỳ, cho biết: Hiện toàn xã có 910 hộ, 4.900 nhân khẩu; trong đó, 449 hộ nghèo, chiếm trên 50% (theo chuẩn nghèo mới). Nghị quyết đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra, mỗi năm, phấn đấu giảm hộ nghèo từ 3 - 5% trở lên. Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu đề ra, ngay sau đại hội, Đảng ủy xã đã tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt nghị quyết đến cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn. Chỉ đạo các hội, đoàn thể tích cực phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền nghị quyết; vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Đảng ủy xã chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng, cải cách thủ tục hành chính; thường xuyên nắm bắt các vấn đề mới phát sinh ở cơ sở, đề ra giải pháp, khắc phục hiệu quả.

   Người dân bản Nậm Ngà 2 giúp nhau xây dựng nhà ở.

  Ông Lò Văn Khan, nhấn mạnh: Chăn nuôi được xác định là ngành sản xuất chủ yếu để tăng thu nhập cho người dân, phát triển chăn nuôi là hướng đột phá trong giảm nghèo nhanh, bền vững và xây dựng nông thôn mới gắn với nhiệm vụ bảo vệ rừng. Chính vì thế, xã đã và đang tích cực phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm, khuyến khích, hỗ trợ các mô hình chăn nuôi tập trung, bà con một số bản đã bắt đầu trồng phân tán các loại cỏ, như: Cỏ voi, cỏ VA06, Guatamela để phục vụ chăn nuôi và hướng dẫn người dân mở rộng quy mô chuồng trại. Đến nay, toàn xã có trên 2.000 con gia súc, trong đó hơn 1.000 con trâu. Riêng gia cầm các loại xã có gần 5.000 con. Tốc độ phát triển đàn gia súc, gia cầm đạt gần 4%/năm. Với số lượng gia súc, gia cầm lớn, UBND xã Nà Hỳ thường xuyên cử cán bộ chuyên môn xuống tận bản hướng dẫn người dân chủ động các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. Hàng năm, triển khai từ 1 - 2 đợt phun phòng vệ sinh tiêu độc khử trùng và tiêm phòng vắc xin định kỳ, tiêm phòng vắc xin thuộc Nghị quyết 30a… Thời gian qua, tình hình dịch bệnh trên địa bàn được kiểm soát chặt chẽ, người dân yên tâm lao động sản xuất. Cùng với đẩy mạnh phát triển chăn nuôi, công tác bảo vệ và phát triển rừng cũng được xã thực hiện nghiêm.

  Bên cạnh đó, Đảng bộ xã Nà Hỳ cũng tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ làm động lực nâng cao hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách đạo đức Hồ Chí Minh; bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc trên địa bàn; khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

  Mặc dù còn khó khăn về mọi mặt, nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, việc xây dựng chương trình, hành động với những giải pháp cụ thể đưa nghị quyết vào cuộc sống đã và đang động viên mỗi cán bộ, đảng viên, nhân dân xã Nà Hỳ hăng hái thi đua lao động sản xuất đạt nhiều kết quả đáng mừng. Hy vọng, với những kết quả bước đầu trong quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020, Nà Hỳ sẽ có bước phát triển mới, từng bước hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới mà nghị quyết đề ra.

 • Tác giả: Quang Long
 • Nguồn tin: baodienbienphu.info.vn
 • BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
  Liên kết web
 • Thống kê truy cập
  Tổng truy cập: