TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẢNG BỘ TỈNH ĐIỆN BIÊN
 • Thành lập Ban Chỉ đạo Đầu tư xây dựng Dự án xây dựng đường cao tốc Sơn La - Điện Biên - Cửa khẩu Tây Trang, giai đoạn 1
 • Thời gian đăng: 03/08/2022 02:20:48 PM - Lượt đọc: 77
 • Ngày 29/7/2022, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên, đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh ký Quyết định số 2130-QĐ/TU thành lập Ban Chỉ đạo đầu tư xây dựng Dự án xây dựng đường cao tốc Sơn La - Điện Biên - Cửa khẩu Tây Trang, giai đoạn 1
 • 220728_B-o-c-o-cao-t-c-SL-B-10h00.png

  Quy hoạch cao tốc Điện Biên - Sơn La

  Ban Chỉ đạo đầu tư xây dựng Dự án xây dựng đường cao tốc Sơn La - Điện Biên - Cửa khẩu Tây Trang, giai đoạn 1 gồm các đồng chí:

  1. Trưởng Ban Chỉ đạo: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy.

  2. Các Phó Trưởng Ban:

  - Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự đảng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh - Phó Trưởng Ban Thường trực.

  -Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy.

  - Đồng chí Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh.

  3. Các ủy viên Ban Chỉ đạo:

  - Các đồngchí Phó Chủ tịchUBND tỉnh;

  - Đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;

  - Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy;

  - Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;

  - Đồng chí Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ;

  - Đồng chí Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh;

  - Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh;

  - Đồng chí Giám đốc Sở Giao thông vận tải- Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo;

  - Đồng chí Giám đốc Sở Xây dựng;

  -Đồng chí Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư;

  - Đồng chí Giám đốc Sở Tài chính;

  - Đồng chí Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

  - Đồng chí Giám đốc Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch;

  - Đồng chí Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường;

  - Đồng chí Giám đốc Sở Công Thương;

  - Đồng chí Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông;

  - Đồng chí Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh;

  - Đồng chí Chánh Thanh tra tỉnh;

  - Đồng chí Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh;

  - Đồng chí Chánh Văn phòng Tỉnh ủy;

  - Đồng chí Chánh Văn phòng UBND tỉnh;

  - Đồng chí Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;

  - Đồng chí Bí thư Thành ủy Điện Biên Phủ;

  - Đồng chí Bí thư Huyện ủy Điện Biên Đông;

  - Đồng chí Bí thư Huyện ủy Mường Ảng;

  - Đồng chí Chủ tịch Hội nông dân tỉnh;

  - Đồng chí Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh;

  - Đồng chí Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh;

  - Đồng chí Bí thư Tỉnh đoàn;

  - Đồng chí Chủ tịch Hội cựu chiến binh tỉnh;

  - Đại diện Nhà đầu tư đề xuất Dự án và nhà đầu tư thực hiện Dự án.

  Ban Chỉ đạo sẽ lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc triển khai thực hiện, giải quyết các vướng mắc hoặc đề xuất cơ quan có thẩm quyền giải quyết các vướng mắc liên quan đến cơ chế, chính sách về triển khai thực hiện đầu tư xây dựng Dự án xây dựng đường cao tốc Sơn La - Điện Biên - Cửa khẩu Tây Trang, giai đoạn 1.

  Trưởng Ban, các phó trưởng ban được sử dụng con dấu của cơ quan, đơn vị mình để chỉ đạo, điều hành và giải quyết công việc của Ban Chỉ đạo. Ban Chỉ đạo được thành lập Tổ giúp việc; các thành viên Ban Chỉ đạo được sử dụng cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị mình để tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao. Ban Chỉ đạo tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

  Phan Văn Thắng, VPTU

 • BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
  Liên kết web
 • Thống kê truy cập
  Tổng truy cập: