TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẢNG BỘ TỈNH ĐIỆN BIÊN
 • Văn bản 176/UBND-GD là văn bản Tham gia góp ý dự thảo KH triển khai thực hiện đổi mới CTr sách giáo khoa GDPT trên địa bàn tỉnh của do đồng chí ký ngày 4/1/2019 của do đồng chí ký
  Tham gia góp ý dự thảo KH triển khai thực hiện đổi mới CTr sách giáo khoa GDPT trên địa bàn tỉnh của do đồng chí ký ngày 4/1/2019
  Số/Ký hiệu 176/UBND-GD
  Ngày ban hành 4/1/2019
  Người ký
  Đơn vị ban hành
  Lĩnh vực văn bản Văn bản dự thảo
  Loại Công văn
  Tệp đính kèm:
  BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
  Liên kết web
 • Thống kê truy cập
  Tổng truy cập: