TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẢNG BỘ TỈNH ĐIỆN BIÊN
 • Văn bản 433-CV/VPTU là văn bản Thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của Đảng của Tỉnh ủy Điện Biên do đồng chí Bùi Văn Thạch ký
  Thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của Đảng
  Số/Ký hiệu 433-CV/VPTU
  Ngày ban hành 20/4/2018
  Người ký Bùi Văn Thạch
  Đơn vị ban hành Tỉnh ủy Điện Biên
  Lĩnh vực văn bản Chiến lược, quy hoạch phát triển
  Loại
  Tệp đính kèm:
  Văn bản khác:
 • Một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ
 • Thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của Đảng
 • Quy định số 86-QĐ/TW, ngày 01-6-2017 của Ban chấp hành Trung ương về Quy định giám sát trong Đảng.
 • Hướng dẫn số 04-HD/UBKTTW, ngày 22-3-2018 của Ủy ban kiểm tra Trưng ương về việc thực hiện một số Điều trong Quy định số 102-QĐ/TVV, ngày 15-11-2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm.
 • Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Ban chấp hành Trung ương về việc xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm.
 • Quy định số 30-QĐ/TW, ngày 26 tháng 7 năm 2016 của Ban chấp hành Trung ương về việc thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng.
 • Quy định số 29-QĐ/TW, 25 tháng 7 năm 2016 của Ban chấp hành Trung ương về việc thi hành Điều lệ Đảng.
 • Quyết định số 3533-QĐ/TU, ngày 04/5/2018 của Tỉnh ủy Điện Biên về việc ban hành Quy trình tiến hành kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật và giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật đảng của cấp ủy, cơ quan tham mưu giúp việc cấp ủy và chi bộ trong Đảng bộ tỉnh.
 • Kế hoạch số 2955/KH-UBND, ngày 12/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc triển khai thực hiện Luật An ninh mạng trên địa bàn tỉnh
 • Công văn số 1108-CV/HU, ngày 29-10-2018 của Huyện ủy Điện Biên về việc thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TU, ngày 01-10-2018 của BTV Tỉnh ủy
 • 11-20 of 21<  1  2  3  >
  BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
  Liên kết web
 • Thống kê truy cập
  Tổng truy cập: