TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẢNG BỘ TỈNH ĐIỆN BIÊN
 • Văn bản 04-HD/UBKTTW là văn bản Hướng dẫn số 04-HD/UBKTTW, ngày 22-3-2018 của Ủy ban kiểm tra Trưng ương về việc thực hiện một số Điều trong Quy định số 102-QĐ/TVV, ngày 15-11-2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm. của Ủy ban kiểm tra Trung Ương do đồng chí ký
  Hướng dẫn số 04-HD/UBKTTW, ngày 22-3-2018 của Ủy ban kiểm tra Trưng ương về việc thực hiện một số Điều trong Quy định số 102-QĐ/TVV, ngày 15-11-2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm.
  Số/Ký hiệu 04-HD/UBKTTW
  Ngày ban hành 09/10/2018
  Người ký
  Đơn vị ban hành Ủy ban kiểm tra Trung Ương
  Lĩnh vực văn bản Văn kiện đại hội Đảng bộ tỉnh
  Loại
  Tệp đính kèm:
  BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
  Liên kết web
 • Thống kê truy cập
  Tổng truy cập: