TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẢNG BỘ TỈNH ĐIỆN BIÊN
 • Văn bản Nghị quyết số 18-NQ/TW là văn bản về "Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao" của Ban chấp hành Trung ương do đồng chí Nguyễn Phú Trọng ký
  Lượt xem văn bản: 104
  về "Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao"
  Số/Ký hiệu Nghị quyết số 18-NQ/TW
  Ngày ban hành 06/16/2022
  Người ký Nguyễn Phú Trọng
  Đơn vị ban hành Ban chấp hành Trung ương
  Lĩnh vực văn bản Tài nguyên - Môi trường
  Loại Nghị quyết
  Tệp đính kèm:
  Văn bản khác:
 • Kế hoạch thực Kết luận số 34-KL/TW, ngày 18/4/2022 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tac kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030
 • Chỉ thị số 14-CT/TW, ngày 01/7/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới
 • về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm
 • về bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
 • về "Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao"
 • về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới
 • về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới
 • về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045
 • tình hình thực hiện nhiệm vụ 06 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm 2022
 • Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, chế độ làm việc, quan hệ công tác của BCĐ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
 • 1-10 of 204<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >
  BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
  Liên kết web
 • Thống kê truy cập
  Tổng truy cập: