TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẢNG BỘ TỈNH ĐIỆN BIÊN
 • Văn bản 29-QĐ/TW là văn bản Quy định số 29-QĐ/TW, 25 tháng 7 năm 2016 của Ban chấp hành Trung ương về việc thi hành Điều lệ Đảng. của Ban chấp hành Trung ương do đồng chí ký
  Quy định số 29-QĐ/TW, 25 tháng 7 năm 2016 của Ban chấp hành Trung ương về việc thi hành Điều lệ Đảng.
  Số/Ký hiệu 29-QĐ/TW
  Ngày ban hành 25/7/2016
  Người ký
  Đơn vị ban hành Ban chấp hành Trung ương
  Lĩnh vực văn bản Chiến lược, quy hoạch phát triển
  Loại Quyết định
  Tệp đính kèm:
  BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
  Liên kết web
 • Thống kê truy cập
  Tổng truy cập: