TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẢNG BỘ TỈNH ĐIỆN BIÊN
 • Ðảng bộ thị trấn Tủa Chùa “mắc” nhân sự cấp ủy
 • Thời gian đăng: 04/06/2020 10:33:41 AM
 • Ðến cuối tháng 5, các đảng bộ cấp xã trên địa bàn huyện Tủa Chùa cơ bản hoàn thành công tác chuẩn bị văn kiện, nhân sự và tổ chức thành công đại hội. Tuy nhiên, Ðảng bộ thị trấn Tủa Chùa đến thời điểm này vẫn chưa hoàn thành phương án nhân sự Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020 - 2025. Do đó, dù đã lùi lịch 2 lần nhưng Ðảng bộ thị trấn Tủa Chùa hiện vẫn chưa xác định được thời gian tổ chức đại hội.
 • Thực hiện Kế hoạch số 109-KH/HU của Huyện ủy Tủa Chùa về chuẩn bị văn kiện đại hội, công tác nhân sự, Ðảng bộ thị trấn Tủa Chùa xây dựng kế hoạch, khẩn trương thực hiện các công tác chuẩn bị để tiến hành tổ chức đại hội. Ðối với công tác nhân sự, ngày 17/2, Huyện ủy Tủa Chùa đã cử 1 tổ công tác do đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện làm tổ trưởng xuống chỉ đạo, hướng dẫn Ðảng bộ thị trấn chuẩn bị nhân sự cho đại hội Ðảng nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ðảng bộ thị trấn Tủa Chùa đã thực hiện công tác nhân sự đúng quy trình 5 bước theo quy định và hướng dẫn của cấp trên. Hiện nay, Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2015 - 2020 của Ðảng bộ thị trấn có 12 đồng chí, khuyết 3 đồng chí, gồm: Bí thư Ðảng ủy, Ủy viên Ban Thường vụ là trưởng công an và 1 ủy viên Ban Chấp hành là cán bộ nhà trường tại địa bàn. Do đó, phương án nhân sự nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ðảng bộ thị trấn dự kiến trình đại hội 12 đồng chí, để khuyết 3 đồng chí.

  Ban Thường vụ Ðảng ủy thị trấn đã tổ chức hội nghị Ban Thường vụ rà soát, xem xét các đồng chí trong Ban Chấp hành đương nhiệm đủ điều kiện, tiêu chuẩn để tái cử. Ðồng thời, xem xét nhân sự trong quy hoạch để bổ sung vào Ban Chấp hành trình đại hội. Tại bước này, Ban Thường vụ Ðảng ủy thị trấn đã thống nhất lựa chọn 13 đồng chí giới thiệu bầu Ban Chấp hành 12 đồng chí, số dư 1 đồng chí. Sau đó tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt để lấy ý kiến giới thiệu (bằng phiếu kín) theo danh sách nhân sự đã được Ban Thường vụ xem xét, thông qua ở bước 1. Tại bước này, Ðảng ủy thị trấn cũng đã thống nhất danh sách 13 đồng chí được lựa chọn ở bước 1. Căn cứ vào cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện và phương hướng công tác nhân sự được cấp ủy thông qua; trên cơ sở kết quả giới thiệu nhân sự ở bước 2, Ban Chấp hành Ðảng bộ thị trấn tiến hành thảo luận và giới thiệu nhân sự bằng phiếu kín. Tuy nhiên, kết quả kiểm phiếu có đồng chí Phó Chủ tịch UBND thị trấn, Ủy viên Ban Chấp hành đương nhiệm chỉ đạt 4/12 phiếu bầu. Sau khi báo cáo kết quả nhân sự lên cấp huyện, Huyện ủy đã cử tổ công tác xuống kiểm tra và kết luận công tác chuẩn bị nhân sự lần 1 không đảm bảo phải thực hiện lại.

  Thực hiện lại công tác nhân sự lần 2, gồm cả hội nghị Ban Thường vụ và hội nghị cán bộ chủ chốt, Ðảng ủy thị trấn đều cho kết quả như lần thực hiện thứ nhất. Nhưng đến hội nghị Ban Chấp hành Ðảng bộ kết quả bỏ phiếu không đạt được sự thống nhất. Lần này, đồng chí Phó Chủ tịch UBND thị trấn chỉ đạt 2/12 phiếu, đồng chí Chủ tịch UBND thị trấn chỉ đạt 6/12 phiếu và các đồng chí giới thiệu bổ sung đều không đạt tín nhiệm. Do đó, nhân sự dự kiến Ban Chấp hành khóa mới không đảm bảo theo quy định nên không thể tiến hành các bước tiếp theo. Do vướng mắc công tác nhân sự nên Ðại hội Ðảng bộ thị trấn Tủa Chùa dự kiến tổ chức vào ngày 6 - 7/5, sau đó lùi đến ngày 27 - 28/5. Nhưng đến nay vẫn chưa xác định được ngày để tổ chức đại hội.

  Ông Vũ Ngọc Cương, Phó Bí thư Ðảng ủy, Chủ tịch UBND thị trấn Tủa Chùa cho biết: Ðối với công tác chuẩn bị nhân sự của thị trấn, do thiếu 3 đồng chí Ban Chấp hành, nhất là đồng chí Bí thư Ðảng ủy nên công tác lãnh đạo, chỉ đạo gặp nhiều khó khăn. Tại hội nghị Ban Thường vụ lần thực hiện thứ 2, tôi đã có ý kiến về việc phải xem xét, đánh giá rõ tiêu chuẩn từng đồng chí, người nào không đáp ứng được thì không đưa vào phương án ngay từ đầu. Ðơn cử trường hợp đồng chí Phó Chủ tịch UBND thị trấn. Tuy nhiên, 2 hội nghị đầu tiên đều thống nhất về phương án nhân sự nhưng đến bước 3 bỏ phiếu kín lại không đạt yêu cầu. Công tác nhân sự thị trấn Tủa Chùa đã thực hiện 2 lần đều không thành công. Do vậy Ðảng ủy thị trấn rất cần sự chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên để có thể sớm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Trên cơ sở kết quả của 2 lần thực hiện phương án nhân sự, Ðảng ủy thị trấn đã báo cáo đồng chí Bí thư Huyện ủy và đồng chí Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện được phân công phụ trách thị trấn song đến nay Huyện ủy vẫn chưa có hướng dẫn cụ thể để thị trấn thực hiện công tác nhân sự.

 • Nguồn tin: http://baodienbienphu.com.vn
 • BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
  Liên kết web
 • Thống kê truy cập
  Tổng truy cập: