TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẢNG BỘ TỈNH ĐIỆN BIÊN
 • Nâng cao hiệu quả công tác quản lý đảng viên ở nước ngoài
 • Thời gian đăng: 05/07/2022 11:12:00 AM - Lượt đọc: 134
 • Sáng ngày 05/7, Ban cán sự đảng Bộ Ngoại giao phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Quy định số 228-QĐ/TW, ngày 07/02/2014 của Ban Bí thư về nhiệm vụ của đảng viên và công tác quản lý đảng viên ở nước ngoài và góp ý dự thảo Quy định mới. Đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương tham dự và chỉ đạo Hội nghị.
 • Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến kết nối với 63 điểm cầu tại các tỉnh, thành ủy trên cả nước. Tại điểm cầu tỉnh Điện Biên, thừa ủy quyền của Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Phạm Khắc Quân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì điểm cầu tỉnh; tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

  z3543051381216_b42358a925fed92f93af6d68033770c5.jpg

  Đồng chí Phạm Khắc Quân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì điểm cầu tỉnh Điện Biên

  Sau 08 năm thực hiện Quy định 228-QĐ/TW đã giúp nâng cao nhận thức chính trị, ý thức trách nhiệm của các cấp ủy đảng trong và ngoài nước trong công tác quản lý đảng viên ra nước ngoài. Trước yêu cầu của công tác quản lý đảng viên trong bối cảnh hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, xuất phát từ thực tiễn triển khai ở cơ sở cần điều chỉnh, bổ sung Quy định để kế thừa, phát huy những nội dung còn phù hợp, cập nhật những yêu cầu mới, khắc phục những hạn chế bất cập, từ đó kiến nghị với Ban Bí thư ban hành Quy định mới thay thế Quy định 228. 

  Tại Hội nghị, các đại biểu nghe tham luận của lãnh đạo các ban, bộ, ngành, các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương. Các ý kiến tại Hội nghị nhất trí cao với nội dung của dự thảo Báo cáo kết quả tổng kết 8 năm thực hiện Quy định 228, trong đó bao gồm những thành tựu và chỉ rõ những mặt chưa làm được, những hạn chế và nguyên nhân trong quá trình thực hiện. Các ý kiến cũng nhất trí với các phương hướng lớn và đề xuất sửa đổi được đề cập trong dự thảo Quy định mới thay thế Quy định 228. Các ý kiến bổ sung đối với dự thảo Báo cáo và sửa đổi Quy định mới đều nhằm cụ thể hóa các nội dung về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng, bảo vệ chính trị nội bộ, công tác quản lý đảng viên, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, tăng cường công tác quản lý đảng viên ở ngoài nước và đảng viên ra nước ngoài công tác, học tập, lao động là những nội dung được thể hiện trong Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, Hội nghị Trung ương 5 và một số nghị quyết, quy định mới ban hành của Đảng. Trên cơ sở những ý kiến đóng góp tại Hội nghị, Ban cán sự đảng Bộ Ngoại giao sẽ tiếp thu để điều chỉnh Đề án trình Ban Bí thư xem xét.

  Trần Hoài Nam, VPTU.

 • BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
  Liên kết web
 • Thống kê truy cập
  Tổng truy cập: