TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẢNG BỘ TỈNH ĐIỆN BIÊN
 • Quy định về tiêu chuẩn chức danh cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý
 • Thời gian đăng: 02/08/2022 07:42:16 AM - Lượt đọc: 59
 • Ngày 20/7/2022, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã ký Quy định số 09-QĐ/TU về tiêu chuẩn chức danh cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý (thay thế Quy định số 02-QĐi/TU, ngày 18/6/2018)
 • cef84840bcbf7ee127ae.jpg

  Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về công tác cán bộ

   Ngoài tiêu chuẩn chung về chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật đảm bảo theo quy định, thì tiêu chuẩn về trình độ được Ban Thường vụ Tỉnh ủy sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp với các quy định hiện hành. Cụ thể như sau, về trình độ đảm bảo các tiêu chuẩn về trình độ sau (trừ trường hợp cơ quan thẩm quyền của Đảng, pháp luật chuyên ngành có quy định khác):

  1. Chuyên môn: Tốt nghiệp đại học trở lên với chuyên ngành phù hợp.

  2. Lý luận chính trị: Tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị hoặc cao cấp lý luận chính trị - hành chính hoặc cử nhân chính trị hoặc có giấy xác nhận trình độ tương đương theo quy định.

  3. Ngạch công chức, viên chức tối thiểu (riêng cán bộ trong quân đội nhân dân, công an nhân dân, hội cựu chiến binh, hội quần chúng cấp tỉnh không áp dụng tiêu chuẩn về ngạch).

  a) Ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương đối với các chức danh:

  - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh;

  - Cấp trưởng, cấp phó các sở, ban, ngành, đoàn thể và tương đương cấp tỉnh (trừ các chức danh quy định tại điểm b mục này);

  - Bí thư, phó bí thư cấp ủy cấp huyện, Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; chủ tịch Hội đồng nhân dân, chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện;                                                                                                    

  - Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

  b) Ngạch chuyên viên hoặc tương đương và đã qua bồi dưỡng quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính đối với các chức danh:

  - Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh đoàn;

  - Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các trường chuyên nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc, Phó Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh;

  - Giám đốc, phó giám đốc các ban quản lý dự án chuyên ngành cấp tỉnh;

  - Ủy viên ban thường vụ cấp ủy cấp huyện, Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh;

  - Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.

  4. Tin học, ngoại ngữ, tiếng dân tộc: Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng được ngoại ngữ hoặc sử dụng được tiếng dân tộc thiểu số đối với cán bộ công tác ở vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu của vị trí việc làm.

   Tải về toàn văn Quy định số 09-QĐ/TU: Tại đây

                                     Tin, ảnh: Trần Hoài Nam.

 • BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
  Liên kết web
 • Thống kê truy cập
  Tổng truy cập: