TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẢNG BỘ TỈNH ĐIỆN BIÊN
 • Văn bản 20-NQ/TW là văn bản Ngày 25/10/2017, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới. của Ban chấp hành Trung ương do đồng chí Nguyễn Phú Trọng ký
  Ngày 25/10/2017, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới.
  Số/Ký hiệu 20-NQ/TW
  Ngày ban hành 25/10/2017
  Người ký Nguyễn Phú Trọng
  Đơn vị ban hành Ban chấp hành Trung ương
  Lĩnh vực văn bản Văn kiện - Tài liệu (hội họp, hội nghị)
  Loại Nghị quyết
  Tệp đính kèm:
  BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
  Liên kết web
 • Thống kê truy cập
  Tổng truy cập: