TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẢNG BỘ TỈNH ĐIỆN BIÊN
 • Văn bản 30-QĐ/TW là văn bản Quy định số 30-QĐ/TW, ngày 26 tháng 7 năm 2016 của Ban chấp hành Trung ương về việc thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. của Ban chấp hành Trung ương do đồng chí ký
  Quy định số 30-QĐ/TW, ngày 26 tháng 7 năm 2016 của Ban chấp hành Trung ương về việc thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng.
  Số/Ký hiệu 30-QĐ/TW
  Ngày ban hành 26/7/2016
  Người ký
  Đơn vị ban hành Ban chấp hành Trung ương
  Lĩnh vực văn bản Văn kiện - Tài liệu (hội họp, hội nghị)
  Loại Quyết định
  Tệp đính kèm:
  BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
  Liên kết web
 • Thống kê truy cập
  Tổng truy cập: